Zogowcyno

Strona główna

Babski comber i łostatki

To prowda, ize downi /chocioz to niy tak downo bolo/ wiyncy i barzi hucnie sie na Slasku bolowalo. Slazoka choc tropiola niyroz biyda, chorobska i inksze jankory, to w karnawale wdycki znod sposobnosc, coby sie trefic z kamratami, przijocielstwym abo isc na muzyka, ucieszyc sie pobloznowac, pospiywac no i potancowac.

Przeblykali my sie roztomajcie - bolo fest uciesznie, uzyli my a uzyli .... .  Nojwaznieszy bol jednak wtorek przed strzoda popielcowa - "slydz".
W tyn dziyn muzyka bola w kozdym szynku a i po chalupach slychac bolo jak muzykanty zna. Po drogach chodzily procesyje poprzeblykanych komedyjantow, wtorzi bloznowali i wyrobiali co niy mozno.Lostakorze wodziyli ze soba "bera", konia, spiywali na drodze i pod chalupami. W tyn dziyn nie moglo sie lobyjsc bez babskigo combru.

Babski comber bol to downi bol na wtory rade szly wszystkie kobiyty i te mode i te dostone. Wszystkie przeblykaly sie w roztomajte lachy i z larmym szly lod chalupy do chalupy. Wiodla jich dostono, widziano w okolicy kobiyta z drzewianym zgrzeblym w rynce, wtoro klupala na drzwi i zaproszala na bol.Babski comber fajerowany bol w szynku w gospodzie a na tzw, zolu.Colki bol bol w rynkach kobiyt. Lone boly w tyn dziyn nojwazniejsze, chopy niy mialy tu nic do godanio. Kobiyty sztalowaly muzykantow, dobiyraly tance, loly i czynstowaly gorzolkom.

Z czasym na tyn bol mogli tyz isc chopy.  Przed tym musieli sie jednak wkupic, abo wykupic wziynte jim wczesnij fanty. Ponoc bywalo tyz, ize chopy loplocali dostone, wydane kobiyty, coby modym mezatkom, tym co to sie dopiyro na gody i w karnawale wydaly polosprawiac lo waznych rzecach, wytuplikowac jim to cego nie rozumialy, przikozac jim co moga, co musza i cego niy smia sie wcale chytac. Tuplikowaly co wydany kobiycie przistoji i co niy przistoji. Babka spominali,  ize te combry boly roztomajte a lobrzyndy zalezaly lod stron kaj boly robione. Jedna rzec boloa wszyndzie jednako - wszyndzie  mlode zyniochy musialy dobrze loplacic.


Ponoc nojwiynkszo uciecha mialy kobiyty jak chopom powykrodaly copki, huty, itd a potym bolo to wykupywanie abo jak dziwigaly chopow na panskim stolecku za co chopy  bezma musialy stawiac liter gorzolki . Lobrzinaly tyz chopom bindry  a przi tym przispiywuwaly i dogaduwaly. Przispiywki boly wdycki przesmiywne i wesole przeplotane rozmajtymi piesniczkami slaskimi.Tancowano tyz rozmajte konski i te stare: trojoki, miotlorze, dziada, zyda, golabka, sztajerki ale boly tyz wykwiylane inksze tance - walce, tanga.  Babski comber - bol to bol zawdy huczny i wesoly.

Wszyscy bloznowali i radowali sie jak w przislowiu: "Kej lostatki to lostatki, niech sie ciesza wszystkie babki". W niewtorych stronach na Slasku babski comber bol bolym ino dlo kucharek. To tam ponos wolali: Kej lostatki to lostatki, niech sie ciesza stare babki" 

Babski comber konczol sie lo polnocy, podobnie jak insze karnawalowe na Slasku czynsto tyz nazywane miesopustne bole tradycyjnym "pogrzebaniym basow". Instrumynty muzyczne chowano do futrolow, kropiono je gorzolkom, lajyrujac przitym gosno abo przispiywujac zalobno piesn. Bol to znak ize prziszol post.  

Bronia / Zogowcyno