Szopka5-6

Strona główna wróć

Noworoczno Szopka

Witom Wszyskich i kozdego z losobna!

Przylecieli Krzinkowicze - spiywac na mel. Przylecieli Aniolowie

Przylecieli skrzynkowicze

Jak ptaszkowie z nieba

I spiywajom Dziecionteczku po slansku jak trzeba

Hejze, hejze Panie Jezu

hejze, hejze hoc hoc

berali i szkryflali do krzinki calom noc.

 

Wypisujom niyslychane

ze swiata nowinki

Jak to Manius byl we Stanach

przedstawiciel krzinki

 

I z Barborkom sie spotkali,

Z poloniom logolnie,

Bo Hanysa haslo znali,

Ze ,,jim nikt niy kulnie

 

Wszyscy piszom,

Wymyslajom roztomajte zwrotki

Kozdy tworzy i wymyslo

Gieradowi szopki

 

A to po to,

Zeby przijazn w rodzina zlaczyla

I jak gwiozda nad Betlejym

zawdy jim swiycila .

Hanys

Noworoczno Kolynda:

na mel. Przybiezeli do Betlejem Pasterze
 
Przybiezeli do Krzineczki pastyrze
I szkryflajom emilki na klawiyrze
To co sam niyroz myslom
Do krzinki gibko kryslom
na wieczor i z rana
 
W kozdym miejscu kuli ziymskij Slazok je
Bez internet porozprowio kiedy chce
I zodyn nom niy kulnie
Bo sie trzimiymy wspolnie
za rynce przi choince
 
Do Betlejem kolyndujom kierys roz
Maluckigo przywitali Wszyscy wroz
Koloczym czynstowali
Do Wisly zaproszali
z Francikiem kierownikiem
 
 Szczynsc Boze Hanys
 

 

Dycko pod koniec calutkigo roku

Moda na szopki ludzi prześladuje,

Totyż napisac o jednym boroku –

Dzisioj ta moda, mie tyż nakazuje.

Znom jo takigo malutkigo chopka,

Kerego ludzie do wody wygnali.

Bo mioł łon tako malutko szopka,

I wszyjscy “Utopek” na niego godali.

Jak prziszła zima, zamarzły stawy,

Utopek do szopki sie kludziył.

A że znoł dobrze człowieka sprawy,

Ukłodoł śmiyszne śpiywki na ludzi.

Jednych wyśmiywoł, drugich zaś chwolił,

Bo tak Utopkowi to pasowało.

Tak se posłuchejcie dzisioj do woli,

Bo tu na Śląsku to wszystek nastało.

To tyż ta nasza Noworoczno Szopka,

Chyba się symnom wszyjscy zgodzocie,

Za sprawom naszego śląskigo Utopka,

I w Telewizji dzisioj łoglondocie!

Ludzie sie w nij śmiejom jedyn z drugigo,

Bo sami siebie łoglondać niy radzi.

Kożdy kombinuje jakby tu takigo,

Mądrzejszego od siebie usadzić!

Tak tyż w tyj naszyj, ukochanyj putni –

W keryj przeważnie Ślązokow momy,

Widać sztyjc haje i pełno kłotni,

Bo my sie przeca “gorolom” niy domy!

Jedyn na drugigo wylywo pomyje,

Chocioż te same korzynie majom.

Brakuje im yno programu - co bije,

Bestoż tak “piyknie” na sia godajom!

Dzisioj ta naszo Noworoczno Szopka,

Chyba nas wszyskich do kupy przibliży?

W te nowe Milynium pytom sie Utopka,

Czy jeszcze kery drugimu ubliży?

Utopek mi pedzioł, po cichu na ucho:

Że to sie już chyba niy zdarzi!

Ale ni może to obyńść sie na sucho,

Trzeba tu tymu jakoś zaradzić!

Bestoż jak w maju sie wszyjscy trefiymy,

Na zjeździe wszystkich skrzinkorzy,

Do kupy se zimne piwko wypijymy –

Przeca ni może być co rok to gorzyj!

Kończa ta szopka bo sie radujecie,

Bo tako jest prowda kochany Ślązoku !

Kery sie smykosz po cołkim świecie –

Życza Ci szczyrze Do Siego Roku!

Bogdan Dzierżawa