Słownik Gwary Śląskiej

Strona główna Ilustrowany Słownik Kwestionariusz Frazeologia


Wpisz jakieś słowo...


Słownik Gwary Oląskiej pod redakcją Artura Czesaka, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego - Katedry Historii Języka i Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej.

"Bo język ten, mowa ta, to nie tylko omieszne medium do opowiadania wiców, ale coo więcej - wspólne dobro i to dobro, które pozwala trzymać się razem i utrzymywać wspólnotę, coo, co zbliża ludzi. Dzięki niej woród wszystkich rozmaitych ludzi zawsze można znaleYć Swojego - a to bardzo dużo".

Łobejrzyjcie tysz: