"Czantoria"

Strona główna wróć

Ustroń 11.03.98   

¦piywocy z "Czantoryji"

¦piywo "Czantoryja" rafile.gif (593 bytes) Copyright (c) Stowarzyszenie Miłosników Kultury Ludowej "Czantoria" Ustroń 28.5.98

ESTRADA LUDOWA "CZANTORIA"

Dziwejcie sie ludeczkowie złoci, jaki szumne dziywczynta i paniczki w suknie cieszyńskie wystrojóne, a kole nich stojóm same feszoki. Je sie na co podziwać, jak tak stanie na scynie do kupy cztyrycet ¶piywoczek i ¶piywoków.

Nale to przeca jeszcze nic. Dziepro jak zacznóm ¶piywać nasze swojski pie¶niczki, tóż głos przeszumny rozlygo sie po calutki dziedzinie.
Zdo mi sie, że ani ptoszki takich pieknych głosów ni majóm, a dyć Pónbóczek stworził ich na to coby nóm żywobyci umilały. A ta "Czantoryja" robi to jeszcze lepi łod słowików abo skowronków.

szumne dziywczynta i paniczki

Ludzisków dycki pełno izba przidzie, coby pieknych pie¶niczek posłuchać. Dyć tak hańdowni nasze starki i starziki ¶piywali, jak pa¶li krowy, łowce, abo kozy. Telkownych roków minyło łod tego czasu, pominyli sie ludzie, co kiedysi żyli, nale aspóń downy ¶piyw powraco.

Jak rozlygo sie po dziedzinie "Gorolu, czy ci nie żol", abo "Grónie, nasze grónie", to ludzie hónym żynóm na to ¶piywani, bo biere ich na spóminki ło łojcach i starzikach. Ponikiery uciyro gymbe sznumtychlóm, bo cały je ubeczany, tak do serca ta muzyka trefio. "Czantoryja" co miano wziyła łod najwyższej góry nad Ustróniym, 10 roków ¶piywo i raduje wszyckich swojimi pie¶niczkami.

¦piywocy z "Czantoryji"

¦piywocy z "Czantoryji" dostali już moc nagród, dyć przeca wystómpili 200 razy, ani nie lza porachować kaj to byli ze swojimi ¶piywkami. aji marszałek Sejmu Jozef Zych doł im po kóncercie strzybny Medal Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Tóż też ludeczkowie, jak przijedziecie do Ustrónio, to hónym pytejcie kaj ¶piywo ta "Czantoryja",
a idĽcie posłuchać. Bo przeca gdo przismyczy sie do naszej dziedziny, a "Czantoryji" nie usłyszy, to tak jakby jechać do Rzymu, na papiyża nie zozdrzić.

Lidia Szkaradnik