Fridek

Strona główna Stary Cympulik

  Rybnik, 01.09.1998 r.

Moi Roztomili

   W nojwiększym mieście na świecie w Rybniku, kiery rozciągo sie od Maroka do Meksyka, miyszkoł przed wojną jeden chachor, kiery sie żodnom porządnom robotom nie zmazoł, a sztyjc osuszoł kufle w Potaczni i innych biyrsztubach.Ci co go znoli godajom, że jak mu w magistracie kozali sie chycić roboty, bo straci zapomoga, to naroz zrobiół sie taki świdrowty, że jak to padają w Rybniku : "jedno oko na Meksyko, drugie na Maroko". 

Mioł w każdym szynku kamratów, kierzy mu radzi stowiali, bo poradziół piyknie wice rozprowiać.Mało kto znoł jego prawdziwe miano, ale kożdy bajtel w Rybniku wiedzioł, kto jest Hary Pil /Hary Peel?/                                                                                                    

Jak w połowie lot trzydziestych nad Rybnikiem przeszła festelno ulicha, to pierón piznół w jedna wieżo na kościele św. Antonigo z kieryj spod na ziemia kokot. A wieżyczki na Antoniczku są tak wielgie, że majom ponad 100 metrów wysokości .      

Ludziska sie głowili, jako blaszany kokot wyfurgnie nazod  tak wysoko..... Jak roz w biyrsztubie wele kościoła mediktowali wto tymu poradzi, to Hary Pil sie wetnół z szynkiyrzym, że on za liter gorzoły i kista piwa wsadzi tego ptoka do jego gniozda.

Na drugi dziyń cołki Rybnik sie dziwoł, jak ożyrok Hary wlazował na wieżo i kokota na niej osadziół. Ludziska nie poradziyli zrozumieć jako to było możliwe, kiej Harym na równyj dródze pyrtało a pyrtało..... Kej nedy tyż dlo szpasu wloz na browarski kómin i na wiyrchu zrobiół handsztang. Takich numerów mioł Hary na swoim koncie wiyncyj, a dycki kończyły sie jednako, bo przyjeżdżała policyja i zamykała Harego w hareszcie, bo nigdy niy mioł z czego zapłacić sztrofy.                                                                       

Jakoś tak w połowie okupacyi partyzanty w nocy wywiesiyli na browarskim kóminie polsko fana, a Nimcy lotali po mieście, jakby im pizło do dekli. Zaroz tyż padło podejrzynie na Harego Pila, bo wto mógł mieć tako odwoga, co by na taki wysoki kómin wlyźć.

KominW czasie przesłuchanio na gestapo Hary straciół jedno oko...  Kamraty godali, że od tego zdarzynia nie mieli śnim żodnyj uciechy, bo Hary zmarkotnioł, kiej sie przekónoł, że na tyj naszyj ziemiczce jest wiela takich kierzy sie na szpasie nie znajom.

Umar jakoś tak pietnoście lot po wojnie, a w Rybniku coroz mniej żyje tych co jeszcze pamiętajom tego uciesznego gizda.

                                                                                    Spisoł Fridek