Zameczek

Strona główna wróć

Wisła, 22 marca 1998

Zomeczek Pana Prezidynta

Moi Roztomili

Jak jusz bydziecie we Wiśle, a znocie cyntrom, czos łoglondnonć inksze fajne konty.
Dzisioj wyjedźcie autym na Kubalonka (jakesik 6 km łod cyntrom Wisły na Istebna). Tam mogycie wypić piwo "Brackie" we "Beczce", kero tam przed wojnom pastawiyli, abo zjeść cosik we nowyj gospodzie "U Michoła". Potym jedźcie drogom na "Czorne". Wele lewyj strony mocie zawrzito gospoda "Kubalonka", kejsik barzyj modno. Dom tysz boł piykniyjszy kej dzisiok, ale bydzie dziesiynć lot tymu kej sie wypoloł i wiyrchu jusz nie łodbudowali. Dali droga idzie na doł (dejcie pozor na auta ze drugej strony, bo ciynszko idzie sie wyminonć). We poł drogi na doł, na lewyj stronie łoboczycie zomeczek. Jedźcie na prawo na parking, łostowcie auto a idźcie sie podziwać (jak to godajom po wiślańsku) na som zomeczek.
Downymi czasy stoł tu zomeczek ze brzinu we kerym miyszkali ksionżynta ze Cieszyna kej tu wele Baraniyj Gory gon robieli. We rokach miyndzy wojnami chcieli tyn zomeczek podarować polskiemu prezidentowi, ale jak go naprowiali to sie hajcnoł - spoloł. Wartko zrobiyli nowy projekt (prof. Szyszko-Bohusz) i pobudowali inkszy zomeczek, tom razom murowany. We rokach trzidziestych nowy zomeczek łoddali Prezidentowi Mościckiemu na rezydencyjo. Czynsto tam siedzioł ze rożnymi gościami. Po wojnie zrobiyli ze niego "Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów" a premier Cyrankiewicz zadoś tu bywoł.
Łod 1981 roku zomeczek noleży do jakisik gruby i do gornikow. Ostatnio idzie godka, co kancelaryjo Prezidenta RP mo chynć tyn zomeczek przejonć. Fajnie by boło keby pon Prezidynt do nos na besuch zjechoł, mono by drogi poprawiyli i obwodnica łod Ustronia by szybciyj pokończyli.
Za zomeczkiem je kapliczka ze brzinu ze roku 1909 (klucze trza wyprosić we zomeczku). Co niydziela je tam mszo ło 11:30.
Jak pojedziecie dalij szosom na doł, to łoboczycie jeszcze drugo czyńść zomeczku (do szoferow i łobsugi).
We dole, tam kaj sie dwie Wisełki schodzom, je Jezioro Czerniowskie, ale ło tym potym.

NA01159A.gif (1012 bytes)

okladka.jpg (20002 bytes)Jeżeli wybrałeś Ustroń lub Wisłę jako miejsce Twojego wypoczynku , w przewodniku tym znajdziesz opisy kilku interesujących tras spacerowych.
Franciszek Drewniok
- współautor

 

Pozdrawiom Wos

Francik

Pyrsk!