Anton

Strona główna Chaderlok Petronelka

 31.08.99

Spomniol ech se jak to downi bylo kej mi 16 bylo.

Tuz bylo mi 16 i moj tatulek sie mje pyto: - synku wiesz ty na co ty mosz te rynce? Jo mu godom ze wiem, do jedzynio i robienio gupotow.Tatulek mie lofukli i pedzieli: to mi ma tak!
- Te kciuki mosz do lodpoczynku.
- Wskazujonce do roboty.
- Srodkowy to ci powiem syneczku jak sie bydziesz zyniol.
- Serdeczny na zloto.
- A tyn blank malucki do myslenio.

Jo sie na lojca podziwol i mu godom: vater jo nic nie rozumia, poradzisz mi to eklerowac. Tatulek pokosol mi te kciuki, wraziol je do renkowa kerego westa nie mo i kiwol tom resztkow palcow - tak bydziesz lodpoczywol.
Potyn wyciongnyli loni te wskazujace i pokazuzje na mutra i godo: przynis piwo, a tym drugim palcem na starka i godo: idz do chlywa krowy wydoic, Byna jeszcze ciotka, ujec i insi i korzdy dostol cosik do roboty. Lo tym srodkowym, to ze 16 rokami bylech
za smarkaty - tak pedziol. Tyn serdeczny: na prawo rynka dostaniesz lobronczka slubno, a na lewy sygnet ze wjelkim kamienim. Te blank maluckie som lod maslenio: wrazisz se jeden z nich do nosa i morzesz borowac. Po pieronym pomago przy mysleniu, a jak sie zmynczysz, to mozesz se te palce zwechslowac.

Bylo mi 19 jak ech moja roztomilo poznol. Dwa roki lazieli my ze sobom.
Waselisko lodpiawieli tatulek ze ho ho. Pod wieczor polowa biesiadnikow poszla du dom, a ta drugo lezala pod stolami. Moja yny na mie kiwo coby my juz do szlafzimra szli. Jo sie bol i leca do tatulka i pytom sie go na co mom tyn srodkowy palec! Tuz terozki suchej co ci powiem padali lojciec, jak juz bydziesz ze tom twojom we szlafzimrze, lona bydzie pieknie na lozku lezala we pieknym nachthymdzie, te wosy pieknie pouklodane bydom na poduszce, to ty se wele nij
siedniesz, no wiesz - tak trocha bokiem, wyciongniesz cale wiano co lona lod swoich starych dostala i uwazej teroski i pacz - tym srodkowym palcem bydziesz liczol wiela tego jes.
Jo byl uratowany a rachuja jeszcze do dzisioj, bo to byly te dwa zlotki yny papiorzane.Toz pyrsk ludkowie.
Anton.