Stefan

Strona główna

Katowice Wielkanoc'97    

Witejcie Ludkowie,

zbliżajom nom sie Śwjynta Wielkanocne. Rychtujymy sie do tego wszyscy. Pucujymy łokna, pierymy gardiny i pozbywomy sie zimowych kurzof. Ale fto to jesce pamjynto jak to kejsik boło. Tos terozki chca se  tak trocha powspominać. Wy modzi spytejcie sie starzykow, to wom pedzom jak we Wjelki Pjontek leciało sie wcas rano do żdżodła coby sie umyć. We Wjelko Sobota nase matki warzoły jajca  we cebuli po to coby sie zafarbjoły. Tak ze tych jajec robjoło sie kroszonki. Po tym te kroszonki trza było jesce pomalować. Tak to sie nazywało, ale tak na prowda to sie te kroszonki wydropywało czymś łostrym we jakeś pjykne wzory. Ale nojwjynkszo uciecha do dzieci boła  jak sie we Wjelko Sobota przyszło nazod ze Kościoła. Leciało sie wtedy wartko do łogrodka szukać pod krzokami wjeprzkow abo jagodkow, co nom nakłod zjoncek. A jak sie już znodło to boły to same maszkyty ze ftorych my sie radowali a radowali. We pjyrwsze Śwjynto Wjelkanocne do śniodanio zawsze boła szynka ze chrzanym, a po połedniu chopcy sie  już rychtowali na poniedziałek. Mjyszało sie woda ze perfinym coby tego do lonio dziołchow boło wjyncy. No i we druge Śwjynto cyli we poniedziałek lotało sie sikać dziołchy, za co my dostowali kroszonki abo inksze maszkyty. No tos na razie niech to bydzie tyla i trzymcie sie.

Wasz ujek Tomek

Wesołych Świąt!!!

Wyd. AgamisWyd. AgamisWyd. AgamisWyd. Agamis