Gody 2001

Strona główna Naszo Wilijo, cd. Ojgyn z Pnioków

 

"Naszo Wilijo"
Opowiadajom:  Jacek, Utopek, Edulik, Wojtek, LeChris, Pyjter2, Gerard, Barborka, Zenek, Olek...
      
  Sniyg padol miarowo wielkimi platkami. Na dworze zaczyno sie robic szaro. Dziecka co jezdzily z gorki na sankach pomalu z niechynciom zaczynaly sie rozchodzic ku chalupom. Najbardzi marudny byl Jorgus bo chocioz juz miol colki nos czerwony to jeszcze chciol lepic balwana, ale go starszy brat wzion za fraki, ciepnol na sanki i pociongnyl dudom. Jorgusiowi tako rajza sie spodobala toz humor mu sie poprawil i zarozki tez wymyslil se nowe zajynci - ciepani kulkami na swojigo"konia". Po drodze mijali ludzi kierzi z pelnymi taszami spiychali sie do swojich domow. We tych taszach niosli zakupy z kierych zrobiom kolacyjo na wilijo, byly we tych taszach takie zeczy jak: kapusta, grziby, piernik na moczka, mak i bakalie na ulubino przez wszyskich makowka, kaper sie tyz tam kaj znejdzie i jeszcze pora innych smakolykow no i loczywiscie schowane na samym dole taszy prezynty. Jorgus ciepol we swego konia kulkami, bo kozol mu sie spiychac na popoledniowe roraty bo wiedziol ze jak sie spozniom to loba dostanom hiby. 
    Byloby wszystko w porzadku, keby za cmyntarzym niy ujrzeli synkow ze swojij klasy, kerzi na zrobionyj na gorce skoczni skokali na beczolkach. Do Jorgusia tak choby pieron strzelil, zeskoczyl ze sonek i kalup na przimo bez zumiynta ku tym "Marusarzom". Starszy brat sie za nim tyz pusciyl, bo wiedziol, ze teraz juz doprowdy nima szpasu i do tego Jorgus colki przemoczony. Szkarboly miol choby ze szwama, przi kozdym kroku bylo slychac tak, choby kery kapusta deptol. Juz roz dostol hiby od fotra, ze Jorgusia niy prziwachowol i jak mu w doma szkarboly symli, to miol tak posmyrszczane szlapy, ani te czorne grziby, co to na nich gorole smardze godajom. Jak sie loba znojdli przi Jorgusiowych kamratach, to jednak loba dali sie namowic, zeby se chocioz roz skoczyc na tyj piyknyj skoczni, tymtuplym, ze Kazik, kery miol juz nowe sklejki z kandaharami, padol, ze do sie im na swojich nartach sjechac. 
- Jo chca piyrszy, jo chca piyrszy - wrzeszczol Jorgus. -Toz mosz- padol mu Kazik - yno dej pozor boch spodki praje co swiyczkom namazol i gzuje sie, ze yno gwizdze. Jorgus pozapinol narty, trocha mu w nich nogi lotaly, ale rozfechtowol sie i leci. Skoczyl kole poltora metra i... ciap ziciom do sniega. - Haahaahaa! Smiol sie jego brat. Jorgus dowej sam te narty. To je skok? Nasmiywol sie dali. - Dyc Krista od Latochow lepszy by skoczyla. Jo ci pokoza jako sie skocze! Ale po ciebie jo- padol Kazik bo juz sie cima robi, a jeszcze se chca trocha poskokac. - Dobra, dobra jo wom pokoza jako sie skocze- padol brat Jorgusia - yno mje pocisnicie trocha cobych nabrol szwongu! Roz, dwa, trzi...narciorz nabrol szwongu, przigarbil sie leko i przignyl nogi, te namazani swiyczkom musialo dziepro tera zadzialac bo jechol rychtyk gibko. Naroz przed samom skoczniom stalo sie cos szpetnego. Narciorz w momyncie sztopnyl i poleciol gymbom na dol na skocznia. Jorgus z Kazikiym sie wylynkali. Polecieli zarozki na dol. Jacek je ci co? Pytol sie Jorgus swojigo brata - pokoz sie yno. Jeronie colki kichol mosz okwawiony- padol Jorgus. -  Boli cie? - Niy...- z placzkami w oczach odpowiedziol mu brat.- A moji narty? Kaj som moji narty - zawolol Kazik.
    Tymczasym pod ziymiom...Tompniynciy, kiere spowodowol bracik Jorgusia, lobudzilo spioncego kreta Hajnela. Przetar loczyska, loblyk brele i zloz z prykola...Pieronsko zima... - pomyslol se po ludzku (przeca je Wilijo) Hajnel - a tam zas mie spac niy dowajom... Pewnikiym zas majom tego colkigo Sylwestra i szczylajom... Ida do hazla...Kret Hajnel niy nalozol do fest bystrych. Jak by sie kapnyl, co losprawio po ludzku, a niy po kreciymu, to wiedziolby jaki to dziyn. Ale z drugij strony spol juz drugi tydziyn i niy sciepowol kartek z kalyndorza, ani niy sluchol radioka, to moglo sie mu pomatlac...Ale moglaby juz przisc wiosna... - pedziol Hajnel jak ino wloz nazot pod piyrzina - eeech... mozno bych sie rozmnozil?....- Spij stary gupieloku... - lodezwol sie loroz glos jego baby - Hyjdli - a zawar zes dekiel?...Hajnel zawar loczy i zasnyl. Niy wiedziol nawet co traci spionc bez colko zima... U jego somsiadki - Myszy Erny - trwaly przigotowania do Swiont... Asta ze jodly lozdobiono ukulanymi ze papiorkow bombkami i pod niom gyszynki... Kozde mode dostanie po ziorku owsa i po jednym odstraszaczu na koty (nowosc firmy Mousesoft). Sama Erna sprawila se nowe szaty, kiere uszyla sie z konska gardiny, kiery znodla przy ludzkij chalupie. - Przinies trocha tego piernika, co my go znodli wele szisbudy jak ludzie miyli lodpust, braklo mi do moczki - pedziala Erna do swoigo chopa Leona, kiery siedziol we fotelu i przeglondol we gazecie "Mysie Zycie z Kropkom" logloszynia.
 A na lufcie: Snieg padol miarowo wielkimi platkami....
- Kaj som narty ?  Jacek sie zaroz opamiyntol, wzion do rynki trocha swiyzego sniega, kerym pouciyrol se colko gymba. Kulka sniegowo, zafarbiono na czerwono "moczkom" z kichola, fronknyl na skocznia i godo: - Chyba widzisz, ze na nich stoja, jezes slepy, czy kiz pieklo ?
- Jako to godosz ? Dyc na szlapach mosz yno okucia i konski jakigos drzewa.... niyyyy ! jooooo...! jooo....!
Tukej juz Kazik dalij godac przestol, yno nim zawinylo, choby go kon w bachorz kopnyl i wybulil pyskiym do zumiynta. Wszystki synki, kerzi sie prziglondali tymu rekordowymu skoku, z otwartymi gymbami stoli na swojich bednorkach i z ciekawosci co dalij bydzie, ani pary z pyska zodyn niy wypusciyl.  Po Kazikowych, nowych sklejkach yno okucia i konski zadkow lostalo na Jackowych szlapach.  Jorgus zarozki sie zaczon rozglondac naokolo i widzi, ze w miejscu, kaj sie jego brat odbijol, wylazom z pod sniega jakis dwie okorki jasiynowe. Zigus od Durczokow, kery stol nojblizyj tyj skoczni, odepnyl swoji bednorki i piyrszy byl przi tych okorkach, kere sie lokozaly szpicami z kazikowych sklejkow. Wyciongol ich pomalutku z tyj muldy sniegowyj, a pod nosym sie smiol ukradkiym. W duchu se napewno myslol -dobrze ci tak, niy bydziesz sie wiyncyj nasmiywol z naszych bednorek.
Jacek gibko odepnyl te  resztowki, kere obstoly przi kandaharach i zaczon pocieszac rozchelkanego Kazika, ale zamiast to mialo pomodz, to jeszcze bardzij zaczon beczec i wyjonkiwac jakis okrziki wojynne. Sniyg jak na ujma zaczon padac coroz bardzij i cmilo sie w loczach. Synki zbiyrali rozciepane lecy kaj drzizgi jasiynowe i uklodali na stusek kole Kazika, tak choby szykowali jako fojerka, przi keryj chcom latosnio Wilijo przetrwac. Jorgus na dobre zaczon swiyrgotac colki, a zymby mu dzwoniyly, ani by kury wydziubowaly resztki zarcia ze starego cingowego waszpeka, a miyndzy tym pociongol co chwilka nosym. Wyglondalo to tak, choby kajs z daleka slyszol po cichu spiywanie kolyndy i lon musiol grac im na perkusyji. Jacek chyciyl go za szkrabikel i smyczyl go bez zumiynta na szosyjo i zaglondol na nojblizsze chalupy, czy sie juz kaj swiyczki na krisbaumach niy swiycoma stracha miol juz Jorgus pieronowego, bo wiedziol, jaki hiby bydom go czekac w doma. Ale miol nadziejo, ze przi Wiliji tatulek sie smiylujom i dajom mu pokoj. Spomnialo mu sie tyz, co starka zowdy godajom, ze taki jaki zes je i co cie trefi we Wilijo bydzie colki nastympny rok. Keby rychtyk dostol dzisio te hiby, to czekalyby go lone potym kozdy nastympny dziyn 365 razy !!! Ni !!! Tego lon nie poradziylby szczimac !!  Jak yno se o tym pomyslol, zymbiska zaczly mu dzwonic jeszcze barzi. Az sie ludziska loglondali, czy to swiynty Mikolaj z jakim dzwonkiym nie idzie. "Zeby yno w doma trefic piyrsze na mamulka, a nie na tatulka", myslol se po cichu. 
    I tak prziszli pod dom. Jorgus juz ani niy miol sily przicisnyc na dzwonek yno kopol nogom do dwiyrzi.  - Jo juz mialach was szukac - pedziala mama, kiero im otworzyla.  Jacek, Kazik, Jorgus! -  do piernika kandego we trzech krolow sie bawicie , dyc juz praje wieczerzo gotowo...Jacek jak ty wyglondosz? - To jo juz pojda - pedziol Kazik i poleciol ku swoji chalpie po drugij stronie drogi. - Jezderkusie dzieci wyscie som blank przemoknyci...Jorgus seblykej lonty, Jacek dyc ty mosz cos nierychtyk z nosym! - Zigus!- zawolala na chopa. - Przeston czytac ta gazeta yno napusc wody do wanny, naszych synkow trza wykompac. 
    Niy, niy byda ich kompol, przeca loni sami mogom to zrobic, przeca juz som na tyla wielcy i jedyn drugimu moze pomoc. Jo mom inno robota! - musza w izbie logiyn slozyc, coby przy Wilije fajnie we polynisku strzylalo i bylo trocha gorko- pedziol tatulek. Wiesz co ty moz recht- pedziala mamulka ,inno cobyc niy zapomniol trocha galynzi ze swiyrka dolozyc coby piykni wonialo. Ja, ja niy martf sie to juz bydzie zrobione- pedziol tatulek. Toz chopcy uradowani wskoczyli gibko za forchang, kaj stola wielo wanna. Mieli loni fajno ymaliowanao i ze guzu i stola lona we kuchnie wele pieca kachlowego kaj byl kociolek ze cieplom wodom, zas u Kazika we doma mieli locynkowano i lona wisiala na hoku we antryju.
 
    Jak juz Jorgus praje mjol wlazic do waszpeka z cieplom wodom uslyszol cosik za loknym i niy wytrzimol. Wyrwol sie matuli taki colki sagi i podleciol do zamarzniyntyj szyby coby loboczyc co to tam za loknym sie dzieje. Ale nic niy bolo widac bo szyby pomalowol we kfiotki mroz. Gibym zaczon dmuchac i bez malo dziurka loboczol jak wele chalpy podjyzdzo piyknie umojony srombek (a co slyszol we zalonczniku) a w niym Sf. Mikoloj z polnym worym podaronkow. Loboczol tyz Kazika kiery dziepiyro co wyszol lod nich - coby do dom sie zakludzic - jak wskakuje na srombek i gnajom ku lesie. Juz chciol sie Jorgus serwac i leciec za Kazikiym ale nos mu sie do szyby przyklejol ze mrozu aze matula ze lojcym Zigusiym musieli bezkuryje cieplom wodom lodrywac lod szyby. Jak juz bolo po wszystkiymu to,  tatulko wejzeli bez dzwiyrze ku lasu co tyz tyn Jorgus losprowio, ale nic niy loboczyli. Toz wrocajonc do izby padajom: dej no mi muter termomyjter bo zdo mi sie, ze tyn nasz spikol, po tyj slizgowce, mo goronczka i cos mu sie majoczy.  

    A  Jorgusiowi snilo sie ze,  ich fater idzie z roboty jakis zafrasowany i ni to wesoly ni to markotny. Nie chce mu sie bloznowac ze Jozkiem i Francikiem, Chce byc som. Chocioz juz jest wigiljia i Swieta. Wszedzie ruch, baby sie uwijaja za zakupami, chopy z dzieckami kupuja choinki a lon ino sie na to wszystko patrzy i mysli. Te swieta byda moje najwazniejsze swieta w moim zyciu. A dyc wie co chce tak bardzo zrobic ino nie wie jak tyz mo sie do "tego" zabrac?. Wszedl do takiego duzego domu towarowego, kupa tu larma, koledy spiewaja, swiatla i cacanek kaj sie ino obruci, ludzi wszedzie pelno ale lon szuko ino jednej rzeczy. Lazi po pietrach i znalesc nie moze tego jednego gyszynku.  
 
- Narty, narty - mamrotol bez syn Jorgus. -Spej  synku padol lagodnie tata. - A my - tukyj obrocil sie do Jacka- to se jeszcze pogodomy- kto to widziol tak we wilijo wyrobiac. Przeca mioles Jorgusia pilnowac.  - A co to mosz z nosym?  - Przewrocil ech sie na sniegu- padol krotko Jacek i poleciol pomoc oblykac choinka swoji siostrze Elzuni.
A pod ziymiom mysz Erna warzila moczka, dociepla konsek piernika co ji przinios Leon i zamiyszala warzechom. A jak tak miyszala to co chwila sie na wiyrchu pokazowaly, ruzynki, migdaly, sliwki, a wonialo tak ze po colkij norce sie rozchodzila wigilijno won. Ta won na nowo rozbudzila kreta Hajnela. Pocichu sloz z prykola, ale Hyjdla i tak sie obudzila. - Kaj zas to idziesz? Hajnel czys ty rychtyk zgup? Dyc je srodek zimy! - Ja, wiym- odbronknyl Hajnel i nalozyl brele- yno cos tak fajnie sam wonio. Zeszly rok tez tak wonialo lo tym czasie, pamiyntosz Hyjdla. - Dyc to je wilijo, przeca wiysz-pedziala Hyjdla. - Erna dycki robi moczka na wilijo. - A czymu my nie robiymy wilije- zadziwil sie Hajnel. - Bo my som krety, gupieloku jedyn, my w zimie spiymy. Skorani z takim chopym-pedziala do sia Hyjdla. - A jo bych chciol roz tako wilijo przezyc, to musi byc piykne bo tak piyknie wonio! - Czys ty zgup do reszty Hajnel dyc wylyz yno na dwor, tam je zima na calego - pedziala Hyjdla i przikryla sie jeszcze bardzi pierzinom. Hajnel lotworzyl dwiyrze, powiolo chlodynym powietrzym, a wielki platki sniegu slatywaly z nieba, robily kozibobki na wiytrze, gonily sie w lufcie, lotaly  tam i sam choby wielki biole kopruchy. - Toz to tak wyglondo wilijo- zadziwil sie Hajnel...
    Tymczasym Zigus slozyl logyn i nahajcowol w kachloku. Zebrol sie na dwor ciepnonc lostatni blind czy kaj czego niy trza jeszczy zrobic. Przeca mysli, jak co lostanie niy zrobione  to ta robota bydzie sie ciongla durs colki rok. A kiedy dychna?  Nagle jak niy wrzasnie do siebie. Jeronie! Kon ze sonkami na dworze. Dyc niy przistoi coby tak lostalo. Gibko wzion lodpion lorcyk, sciepol szory. Prziprowadziol konia do stajni i chciol sciepac uzda, a palce miol jakes twarde. Kurcze se godo do sia. Jak chcesz gibko to praje niy idzie. Jagmar za to czekol ciyrpliwie i tak se ino rachowol co mu sie jake swiyrzutkie siano dostanie.Zigus w te pyndy poleciol po kibel z wodom. Wszyndzie miol juz porychtowane, wypucowane, nascielone. Lowies ze sieczkom, lobrokiym namiyszany. Tatulek wzynli szczota i dawaj zaczli pucowac Jagmarka. A co tys taki mokry pado Zigus. Tak choby ftos cie sniegiym zasypol. Na to Jagmar: Ty sie sam ino miarkuj, te huncwoty Jorgus ze Jackiym kulkami na mje ciepali. A ze siedzieli na sonkach, to kaj miolech im zwioc. Ale bolo fajnie. Zigus sie pomiarkowol co ni ma dzisioj hi, hi ze Jagmarym. Schylil sie i lostro godo: dowej sam ino noga. Musza ci wydric tyn lod spod podkow. Przeca mi sie szlapy lodparzysz, a fto wiy czy jaki kamyn cie niy uwiyro. Jagmar mu zarozki ciepnol: mosz szcynscie bo bys inacyj miol to  bez caly rok na talyrzu wyciepane. Lostaly jeszczy ino grziwa ze logonym do wyczesanio i Jagmar bol fertich. Uradowany wejrzol na lobrok a z roga wonialo swiyrze , miynkutke siano. Siedziol se tam kotek Mruczus. Mrugnol jednym lokiym do Jagmara i pado: no teroz trza sie brac za jodlo. Zigus przipchol jeszczy sonki pod stodola. Szory powiesiol na hoki. Wlol woda z kibla do poidla. Cmoknol do Jagmara, tyn zas zadowolony zarzol do niego. No teraz moga sie brac. Oj w doma chyba juz czekajom. Ze chalupy juz wonialo na calego. 
    Starka Aniela wyszla prawie przed lauba lobejzec, czy juz jako gwiozdka sie na niebie pokozala, bo sniyg juz przestol padac i zaroz sie jakos weselij i jasnij na dworze zrobiylo. Wszystko tak przisute sniegiym, choby kery przikryl pierzinom. Staro gruszka przed laubom byla wystrojono choby mlodo pani do slubu, a balwan, kerego pod niom chopcy wczoraj ulepiyli, udowol mlodego pona. - Zigus ! Wejzij yno nad hanysowo l'aka, misiezdo, ze tam gwiozdka mrugo na niebie. - To jest gwiozdka, ale ta co na Barborka powiesili w Annagrubie na szybie, przeca widzicie, ze jest czerwono. - Downo mi tam jedno, czy czerwono, czy zolto, bele swiyci na niebie. Uwijej sie gibko, bo juz wszyjscy czekajom  yno na cia. I niy godej , ze to na grubie, przeca tela widza. Teraz sie ich wiyncyj pokozalo, widzisz jak mrugajom.- Idzcie juz do izby, jo yno sie gibko umyja rynce i przida. Jacek z Jorgusiym juz sie doczekac niy poradziyli, kiedy sie zacznie wieczerzo. Siano juz pod stolym lezalo w paradnyj izbie. Swiycznik i krzizyk juz sloly na pojstrzodku stola i piniondze pod krzizyk tyz juz starzik wstyrczyl. Mama nosila z kuchnie wszystki poszykowane potrawy i yno liczyla, czy aby czego niy zapomniala, przeca potym, jak juz jesc zacznom, zodyn ni moze od stola stanyc. Za chwilka starzik zapolil swiycznik na stole i swiyczki na chojince. Konsek jodlowyj galazki spolyl nad zapolonom swiyczkom i zaroz synkom serduszka bardzij bic zaczly. Jorgus tak gibko prziszol do sia, a zdalo sie, ze niy wylezie z lozka po tych wszystkich przezyciach. Starka juz zaczla nalywac konopiotki do talyrzow, a jedyn prozny lostawila do niyspodziywanego goscia jak dycki. Zigus zas, wzion oplatek do rynki,  lomac go zaczon na myjnsze konski i na talyrziku klod. Stanyli wszyjscy przi stole i starzik piyrszy zaczon pociyrz rzykac, a  wszyjscy za nim powtorzali. Potym zyczynia se wszyjscy sklodali i siedli do wilijnyj wieczerze. 
    Jacek i    Jorgus smigali lezkami i wcinali, az im sie uszy trzynsly. Szmakowalo im, bo przeca wymarzli na dworze doimyntnie. A ku tymu taki jodlo je przeca yno roz na rok - na Wilijo. Ale pod koniec talyrza Jorgus juz ni
mog. Za pryndko se to chyciyl i spuch. A ku tymu chodziyly mu juz po palicy inksze mysli - no przeca je Wilijo! - co czeko go za chwila pod choinkom? Co
mu latos dzieciontko prziniesie? Az mu sie rynka trzynsla i nie umiol dojejsc do konca swojij konopiotki. ... A o dwanostyj chciolby isc z Jackiym
po cichu do Jagmara. Mozno im cos po ludzku powiy? Abo bydom uwazac na Mruczusia czy nie bydom czego z jejigo mruczynio rozumiec? ...
Nigdy jeszcze tego nie widziol i nie slyszol. Jacek tyz ni. Jacek zowdy szol z tatulkiym na pastyrka. A on bol jeszcze za maly i musiol z mamulkom ostac
w doma i isc spac. Latos obiycali mu, ze pudom wszyscy razym do kosciola. No ja, ale pastyrka je prawie o dwanostyj. Jako to pokombinowac? Dyc przeca Jagmar i Mruczus bydom prawie godac o dwanostyj !!! nie umialo mu to wylyzc z gowy
...
    Wszyjscy juz skonczyli jesc, krom starzika, ale zodyn sie niy opowozil som stanyc od stola, trza bylo ciyrpliwie czekac az skonczy. Borok dycko jest lostatni z tym jedzyniym. Wszyjscy wiedzom, ze mu juzas maku nalazlo pod gybis i musi sie teraz tropic. Co Wilijo mu starka przipomino, zeby sie makowek niy chytol, bo potym sie wszyjscy niypotrzebnie nerwujom, ale kaj tam by se starzik jako potrawa lopusciyl, a juz tymbardzij makowek. Wszystkigo - prawiyl - trza sprobowac, co najmnij dwanoscie rostolicznych potraw i maszkietow.
Nojbardzij sie ni mog Jorgus doczekac i colki czas yno po chojince spoglondol, czy aby juz pod niom czego nima. Starzik w koncu skonczyl ta uzyrka z makowkom, pouciyrol sie sznuptechlom, dol znac i wszyjscy wroz stanyli za stolym. Godajom, ze jak kery pryndzyj od stola stanie i odyndzie, to moze go na drugo Wlijo braknyc. Porzykali wszyjscy i za te dary Boze podziynkowali Jezuskowi narodonymu piyknom kolyndom "Bog sie rodzi..."Teraz dzieci do kuchnie sie piyknie umyc, bo jak Dzieciontko was takich ufifranych loboczy, to nic pod chojinka niy polozy. ( Dycko jak sie Jacek, Jorgus i Elzynia myli po wieczerzy, to w tym czasie sie lokno w izbie otwiyralo i Dzieciontko pod chojinka podarki dowalo.)
Mama zawolala wreszcie : - Dzieci ! Podzcie juz, bo misiezdo juz bylo slychac jakis ciche dzwoniyni za loknym, mozno Dzieciontko bylo pod chojinkom.
Piyrszy jak dycko przi chojince sie Jorgus znojd, za nim Jacek z Elzuniom. Pod chojinkom lezaly jakis paketki, przewionzane szlajfkami i kartkami, do kogo co mo byc. Jorgus wiedziol, ze tyn nojwiynkszy paketek, to do niego bydzie i niy pomylil sie. Jakos lonymu nojbardzij te Dzieciontko zawsze przolo. W migu lotworzil swoja paczka i piyrsze co mu do rynki trefiylo, to byly zimne lognie, kere tak dycko rod zapolowol na chojince. Zaroz tyz starzika prosiyl, zeby mu fojercojga pozyczol. Jeszcze Jacek z Elzuniom niy zdonzyl swojigo paketka siongnyc, juz Jorgus fechtowol w rynce zapolonym zimnym logniym. Jedyn zas powiesiyl na chojince i tym zapolonym chciol go  podpolic, ale sie jakos potoczyl i tyn zapolony mu spod na chojinkowo wata. W migu zrobiylo sie jasno w colkij izbie i colko chojinka stola w logniu. Tata drabo przileciol z mokrym ryncznikiym i zaczon walic nim po chojince. Starzik stol i slowa niy poradziyl wydobyc ze siebie yno cos tam na gardiny pokazowol, kere juz tyz sie zajyny od chojinki. Wszystko furgalo nalokolo, glaskugle z piernikami i spolone anielski wlosy lecialy na paketki, kere pod chojinkom lostaly. Sodoma i Gomora...! wrzeszczala starka Aniela, a mama jak widziala te swoji gardiny, kere tak procnie prala, szkrobiyla i szpanowala przed swiyntami, zarozki zymdlala i Jacek z Elzuniom jom wykludziyli do kuchnie na lezanka.  
    Z tego wszystkigo
Starzik siednyl przi stole i nic niy godol. Zaglondol yno na tyn pusty talyrz, co go dycki dowajom na stol, jakby ftos miol przijs. Myslol se: "Toz jako to je, taki kyns zycio juz zech przezol, tela juz zech widziol beleczego w zyciu, ale nigdy zech niy spotkol, zeby na wilijo prziszol jakis niyspodziywany gosc abo wyndrowiec, talyrz dycki stoi prozny? To je chyba yno taki pic z tym pustym miejscym." Az tu naroz wszyjscy ucichli. Czy by sie im zdowalo? Ale ni! Ftos klupol do drzwi! Slyszeli to wszyjscy. Kogo sam przinioslo? Ftory podzie i otworzy? Do dwiyrzi poszol Zigus...
 
 cd