INTERTROJOKOWY TREF KAMRATOW

Dodoł Gerad, Październik 5th, 2017

Rzodku wydorzo sie interkamracki tref Ślonzoków i do tego niy we Silesii a na
Kontynyncie Hamyrykańskim. NAsi interkamracio jak sie ino skulajom ku domowinie, to jeszcze niy bylo, coby sie niy trefiol jakiś TROJOK.W zeszłym miesioncu wybrołech sie na wyndrowka za wielko woda, coby łodwiydzić Zwionzek Ślonzokow w Chicago.Już lod downa poznanych redaktorow – przez „Radio Na Slonskij Fali” ftorzy w kożdo sobota a u nos we niydzieliczka nadowajom swoja audycjo. Miołech to szczyńście co mje gościnnie przyjynli i pokozali studio WPNA i piykne Chicago.

Poznołech tam on-line:  -Danka, Halina, Jadzia, Usia, Andrzeja, Janusza, Jozka, Jurka, Krzysia, Piotra i Staszka.   W NY było mi dane tyż poznać Barborka.

Moje serdeczne uznanie dla Związku Ślązaków w Chicago za wspaniałą robotę na rzecz propagowania kultury śląskiej.      -Gerad.

 

Pożegnanie Kamrata „Francika” z Wisły

Dodoł Gerad, Lipiec 23rd, 2017

                  

Nasz stary, dobry interkamrat ze Ślonskiego Beranio

łodszoł na Wieczne Bacowanie. RiP, Franciszek Drewniok /1947-2017/

 

Serce Łojczyzny

Dodoł Gerad, Styczeń 15th, 2017

Żyjymy pod tym samym niebym
to sama klara ciepło dowo
ta sama ziymia matkom naszom
s tej samej monki chlyb powstowo

Chocioż rozmańto życio droga
po szkartkach historyje kludzi
to yo jedna nasza swojsko
we łoku ckliwe płaczki budzi

To droga to Łojczyzny serce
co pszociym wielkim dlo nas bije
to snopy zboż kominy grubow
to dom i miejsce w kierych żyja

R.Sobik
09.11.2015r.


 

 

Ślonzoki majom blisko do Prahy.

Dodoł Gerad, Wrzesień 2nd, 2016

– Majom blisko do Prahy

prag12      prag30      prag34

i niy cza sie starać za fest bo łonczy nos wiela – nawet historia i „zimne”

 

Muzyja Ślonskie

Dodoł Gerad, Lipiec 18th, 2016

Muzeum Śląskie

Muzeum Górnośląskie

Muzeum Pożarnictwa

Muzeum – Tyskie Browary Książęce

Muzeum Mysłowic

Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Hutnictwa Cynku –Walcownia

Muzeum Organów Śląskich

 

Hoymgruba i lekcje regionalizmu

Dodoł baba, Marzec 11th, 2016

Dzisiej w Niewiadomiu spotkało sie pora ludzi (rechtorów, Laubiorzy i inkszych), kierym leży na sercu, żeby szkolorze uczyły sie o swojim regionie na lekcjach we szkole. Był też nasz Fojerman, był Peritus no i był zapowiodany dr Czesak z UJ, kiery mioł tam wyklad. Radzi my som, że od września klasy IV w rybnickich szkołach podstawowych bydom miały jedna lekcja na tydziyń (z tzw. godzin prezydynckich) przeznaczono na nauka o Ślonsku.
A niżyj fotka ze spotkamio na Hoymie. Laubiorz Fojerman to tyn piyrszy z lewej, jakby kto nie pamiyntoł 🙂

misz12802839_551996081640803_5955702259022255798_n12821402_551994601640951_2885531571681447962_n

 

Fojerman i spotkania z pisarzym

Dodoł baba, Marzec 10th, 2016

W piontek 11 marca w Rybniku na Hoymgrubie jest konferyncyjo dlo rechtorów na tymat edukacji regionalnej, kierej bydom sie uczyć dziecka od września. Dr Artur Czesak wygłosi tam wykład, a Fojerman bydzie mioł też swoja ksionżka. Drugo okazjo bydzie 16 marca we Świyrklanach, kaj bydzie „Dziyń Ślonskij Godki”. Fojerman  bydzie tam ze swoją ksionżką. A tak już rychtig Fojermanowy autorski  wieczór mo być we kwiytniu w Rybniku, na Placu Wolności w lokalu „Geszynk”, kaj w ramach Ślonskigo Koncika Literackigo Stanisław Neblik mo czytać swoji wiersze i podpisować ksionżka. Ni może nas tam nie być!

Jak już bydymy wiedzieć dokładno data i godzina, to domy znać!

 

Do rymu po naszymu abo ślōnski miszmasz

Dodoł baba, Marzec 9th, 2016

Wszyscy sie sam na Laubie radujymy, że ukozała się w druku  jeszcze jedna ksionżka  napisano po naszymu, czyli w naszej ślonskij godce.  A napisoł  i wydoł jom  nie kto inkszy ino nasz laubowy kamrat Stanisław „Fojerman” Neblik. Gratulujymy!

„Ô czym sam stoji w tej ksionżce? Jak poczytosz, to sie dowiysz. Ô wszyskim, a ô niczym, toż licza na to, że kożdy znojdzie sam coś do sia. Niy trza jom czytać „ôd deski do deski”, styknie poszkartować, trocha sie porozglondać, a poszukać. Tak krotko pedzieć: je sam zebrane we wierszach piynćdziesiont lot mojigo życio (jak tyn czas wartko leci). Pisane to było wiyncyj jak dziesiynć lot, toż możesz uznać, czych sie czego bez te lata nauczoł?”.

Słowo wstympne do ksionżki  napisoł dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagielońskigo, kiery szpecjalizuje sie w polskij godce i od łebka rajcuje go badani roztomajtych dialektów godki  ślonskij i podhalańskij.

Wiym, że kożdy z Was chciołby mieć „Ślonski miszmasz” w doma 🙂 Chocioż ksionżka idzie dostać prawie wszyndzie,  najlepij i najtanij bydzie, jak napiszecie do samego autora na e-maila: stawlik@wp.pl

Eli sie komuś straciył adres zajty z „Giskanom Fojermana”, niech sam kliknie. Tam znejdzie wszystko o autorze i może też do niego naszkryflać do niego  e-milka. Na pewno odpisze 🙂

okladka_miszmasz

 
Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!