Miesionce w Laubie – Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.


Żeglarsko Mszo na Wodzie – Dziedzina Utopka – Chwałęcice.

Już dwanoście lot, dycko we ôstatnio niedziela czyrwnia, na przistani ze Ôśrodka Żeglarskigo Koga-Kotwica we Rybniku-Chwalyncicach, zbiyrajōm sie wierni, na tej jedynej takij mszy, co je ôdprawiano nad Rybnickim Zalywym. Polowo, a sam praje wodno mszo, kaj żeglarze a tyż inksi ludzie z Rybnika rzykajōm za sia, a za tych, co sie byli potopiyli we Zalywie, a inkszych wodniokōw, kerzi poszli już na „wieczno wachta”, za ratownikōw ze WOPR, a za dziecka a młodziokōw, kerzi zaczli praje feryje.         -F.G.


Tref Interkontynentalny 2018 – u Rojbra-Misia w Chorzowie.

Starzy i nowi ślonscy kamracio z downyj skrzynki „Ślonskiego Beranio”
Byli, łosprowiali, wicowali i zwiydzili „Galeria Trefonia”

           

 

Wisła Interkamratów zaś odżyła – styczyń 2017.

W niydziela 29 stycznia na zaproszynie Cilki i Bruna – downym zwyczajym „Krzinki” -skrzykli starych i świyrzych interkamratów do DW „Relaks” – kaj downij Francik dyrechtorowoł.
Niy cza boło za wiela sproszać i już boło połno i gwarno. Pojedli, popili, pośpiywali i porzondzili po naszymu. Wejrzyj cie na fotki i spomnij Cie se jak downiyj bywało. Vivat Silesia !

wi1151  wi0234  wi0729

Tref Interkamratów w Świyntochlowicach – siyrpiyn 2015

Trefili my sie w Muzeum Powstań Ślonskich w kafyju na klachy. Zeszło sie nos 16 kamraci z roztomajtych forow ślonskich. Po zwiydzyniu ekspozycji muzealnyj zasiedli my przy: tyju, kawie (mrorzonyj tyż) i roztomajtych maszkietach. Niyskorzyj było kupa śmiychu i łosprowek.

5802a5788 5809dm

Akcja Fojermana

Akcja Fojermana

  Chcieli my wszystkim, tyż „Gorolom” przipomniyć naszo fajno ślonsko godka
i tak sie urodzieło „Ślonskie Beranie”, Zaproszomy do czytanio listków o Katowicach
i inkszych miejscach Górnego Ślonska.


Listy Hyjdli (czyli Jadwigi) opisują fragmenty starych i nowych miejsc stolicy Górnego Śląska – Katowic.
Zapraszamy do ich czytania, a także do pisania.
Najciekawsze listy zamieścimy na stronach „Ślonskiego berania

Niystety to „se już nie wraci”, a łod Ślonskigo Beranio sie właśnie zaczło nasze kamractwo internetowe i powstanie 1-go forum majlowego Ślonzoków z cołkigo świata. Po poru latach Forum sie porozbijało na pore mniyjszych grup i trwo do dnia dzisiejszego chocioż ze smutkiym cza pedzieć iże sie już niy trefiomy tak jak pore lot tymu to bywało, ale wiynkszość kamratów i kamratek do dnia dzisiejszego utrzymuje ze sobom kontakty.

Możecie sie powspominać archiwalne już strony ŚLONSKIGO BERANIO!
Sam na Laubie istnieje do dzisio 20 osobowe forum majlowe, chyntnych do zapisanio proszymy o kontakt.

Kożdy z wos niych nojprzod pozno,
Doporzondku swoje gniozdo.
Potym chałpy, pola, drzewa,
Stowy kościol, kolor nieba…
Trza ze swoim poczuć wiynzi,
A niy jak te gupie gynsi!
Bo na Ślonsku niy gyngajom
I na swoje uważajom!
Chociaż cudzy kraj zwiydzajom,
Swoim ino stronom pszajom.
Tu sie żyjom, tu miyszkajom
I na swojim umiyrajom!

Nocne spotkanie.

Wczoraj w nocy prziszłaś dó mje –

po cichu, niyspodziywanie, skrómnie,

tak dugo na Ciebie czekołech –

Twojym przijściym ucieszyłaś mje łogrómnie.

Widziołech Twoje kształty –

te Twoje małe górki i te wgłymbiynia,

byłaś piykno jak zawsze, niy do uwierzynia.

Na Twój widok czóns żech sie cały –

drgawków dostołech,

łostałaś tako gryfno jak Cie pamiyntołech.

Wiek Twój sie dló mje niy liczy,

moja miłość do Ciebie niy zno żodnyj granicy.

Czuć Cie nawet było – jesiynióm wóniałaś,

klajd ze zżółkniyntych liści łobleczóny miałaś.

Łoroz chciałaś mje łopuścić –

„Niy łodchodź! Łostóń przi mje!

Kochóm Cie i zawsze Cie kochać byda!” – ryczołech,

w tym momyncie sie łobudziłech –

myślołech że to było na jawie, a jo społech.

Ty mi śniłaś, marzyłech ło Tobie,

chciołech Cie mieć zaś przi sobie,

prziłaź czyńści dó mje –

Ty możesz wszystko robić zy mnóm,

TY MOJA UKOCHANO ŚLONSKO ZIYMIO.

Maly(Andy).

Marzynia

Spytołżech sie małych synków i malutki frelki,
Kim by chciały być, jak bydom już tak cołkiym wielki.
Piyrszy stanył Francik, pado: „Jo byda na TIR-ze
Jeździoł se po całym świecie, abo kajś sam bliżyj”.

Na to Antek jak niy wrzaśnie: „Francek, jak Ty autym,
To jo na rakiecie, bo jo byda kosmonautym!”
„Byda za farorza w Tychach!” „A jo za bramkorza!”
„Byda jeździoł na wywrotce!” „Jo gyszeft otworza!”

„Jo, jak tata, byda sztajgrym!” „A jo” – zaczon Tyjo-
„A jo zarozki po szkole póda na pynzyjo”.
Ciepli sie wszyjscy na Tyja, że on tak fanzoli.
Tyjo pado: „Jo tak yno… żebyście sie śmioli”.

No, toż cicho sie zrobioło, a tu Anka stowo:
„Jak już byda całkiym wielko, to byda krawcowo”.
„A jo póda na fryzjerka”. „Jo na sprzedowaczka”.
„Jo, jak mama, byda warzić”. „Jo chca być śpiywaczka”.

Spytołżech sie małych synków i malutki frelki,
Kim by chciały być, jak bydom już tak cołkiym wielki.
Kożdy przeca mioł marzynia, jak sie dzieckiym było.
Co padocie? Sie im spełni? A Wom sie spełniyło?

Olek

Bo Ślonzok niy wyciepnie, Ślonzok niy wydo, bo Ślonzokowi sie wszystko przido. I choć mu to potym w doma zawodzo i se wto niyroz wdepnie, richtik Ślonzok niczego niy wyciepnie!

 Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!