Idymy na zakupy

Written by Gerad on Maj 25th, 2018

Teroski, kej tyn bes Pon Boczka za wolny od roboty dziyn – niydziela – niy je jusz dniym kupowanio tego co cza, abo niy – zycie niykerych zrobiouo sie jakos czorno-bioue.Ale niy do wszyjstkich. Bo dlo mie niy! Czamu – bydzie sie jedyn abo drugi z Wos pytou.No to Wom powjym. W niydziela, kej ech sie myslou obalic jake zimne przi szkacie z komplami, abo po wielkim trefic ich u Antona we szynku – bouo coukiym inaksij. Moja jusz przi kozaniu – sztuchala mie pod lawkom w noga i cicho – coby Walaskowo, kero z chopym siedzieli na mszy kole nos, niy suaszala – godala mi do ucha:…ino sie po mszy mi niy stroc! Bo pojadymy zaroski na zakupy….No ja, to co mi zostalo! Adieu kufo zimnego u Antona! Jo musza do obowionckow mauzynckich – z babom w niydziela isc na zakupy!Bo wjycie, bes couki tydziyn, jak przidymy z roboty, to jak cza co do jodua kupic, to jadymy z cetlikiym, kaj wszystko stoji napisane, do Silezje, i kupujymy, co cza.No ale w niydziela cza sie pooglondac, co bych sie musiaua kupic, jak pojadymy w lato na urlop – jak to zawsze pado moja rostomiuo. …No dyc mozesz sie pojechac na te uoglondanie sama. Prawo jazdy mosz, a jakby co, to sztrasynbankom tysz idzie dojechac – padom. …No ale jak ty idziesz mit, to mi mozesz doradzic, w jakich szatach mi dobrze – pado Moja. ….Na,ja – mysla sie, kej to cie fto w tym domu pytou o rada – a jusz o rada skuli kecek. Bo ani moja, ani cera niy poczebujom doradcow, jak idzie o kupowanie szatow. Nawet, jak jo dostana na gyburtstak binder abo oberhymda, to tysz sie zodyn niy pyto, eli mom ta farba, abo tyn muster – rod.No i tak jadymy po wielkiym do tego „Tympla komercje“ – jak godo (po cichu, coby babeczka niy suyszaua) – Ecik.Jak sie jusz znoduo miejsce, kaj idzie postawic auto, to ech je pu mokry. A potym w ty cisbie we windzie jadymy na pjyrszy sztok – i sie zaczyno. Wuazymy do kozdego sklepu zu babskim obleczyniym. Moja ciepie sie na rygauy i szuko. Tak mi sie niykedy zdo, co niy wjy co szuko.Jo sie stoja na boku i ino czekom, jak co cwiec godziny wyuazi ze kamerlika, kaj sie idzie te szaty przipasowac, i sie pyto: ….. No i jak w tym wyglondom? …. Niy powjym, w niykerych je ij dobrze, a nawet bardzo dobrze. No tosz sie po cichu ty sprzedowaczki, co to couki czas przinosi coros to inksze szaty – ino do zmjyrzynio – jak pado, pytom: …wiela to kosztuje? …..No niy je to tonie – pado sprzedowoczka – ale widac, co Wasza kobjyta mo gust i wjy, co je fajne…. No a jo dali niy wjym, wiela to kosztuje – tosz wyuaza z eki, kaj mie moja odstawioua i frechownie pacza na tyn cetlik kery wisi na szatce…O piernika – wouom ……, chces, coby my od pyndzialku szli do Caritasu, coby dostac sztica? Ah, niy godej, dyc take droge to juzajs niy jest, bo sam widzisz – to je przecynione. A do tego jo jusz i tak niy mom co oblyc, a bys niy chciou, coby na urlopie na mie palcami pokazywali! – pado na to Moja.Po pjytnostym „salonie“ i tym przimierzaniu, mom jusz bonte kouka przed oczami, i siyngom po briftasza, ciby niy musiec isc ta krzizowo droga dalij.O! wejzij tukej – pado mi Moja i pokazuje na szaufynster – jake pjykne taski! No a do tego, majom tukej „Sale“ – to je tonij! Poc wlezymy ino na chwila i pouoglondomy sie je.Jo jusz zaroski cisna sie do eki, kole dzwjyrzy, coby niy lotac po sklepie. Zaroski przichodzi modo dziouszka i sie pyto…w czym mi moze pomoszcz…Niy, pjyknie dziynkuja – padom. …. Mie tukej Moja odstawioua, i jak bydzie fertig, to mie stont zabiere…Poleku mo josz guod, a i moja, jak widza – zjadua by cojsik, coby miec nowe siouy na zakupy. No tosz idymy na jakijs szauot wegetarski, (no bo jo i tak je za ruby), i woda z bombelkami. Potym ino gipko te bojtle ze zakupami leca wciepnonc do auta – i dali oglondomy. Tym razym szczewiki (niy myscie, co chopskie). Moja przimierzo, i jusz sie mie niy pyto, eli MI sie te szczewiki podobajom, ino pinko po mobiloku i uosprawio naszy cerze, jake to pjykne szczewiki sie chce kupic. Tak za jakes pu godziny godom – dej sie jusz pokoj ztym fandzolyniym –bier tyn kastlik ze szczwikami i idymy do kasy.No i tak poleku niydziela sie z nami zegno. Mom szczynscie, co dzisiej leci juzajs M-Jak milosc, to Moja niy chce byc za pozno w doma.A tak z drugi strony, to podziwiom naszego somsiada Francika. Uon idzie na take zakupy niy ino ze Swojom, ale i z jejich Pikusiym. Kejsik ech sie nawet jego spytou, eli to niy je kuopot, z psiokym uazic po tych sklepach. Francik pociong mie ku sobie – tak coby inksi niy suyszeli – i pado: zdrodza Ci jedna tajymnica:Pikus, kery na to niy wyglondo – jest bardzo mondry pies. Udauo mi sie go nauczyc jedna sztuczka.Jak som my we salonie ze damskiymi szatami, abo szczewikami, i moja Marylka pyto sie mie, eli te szaty, co probuje, mi sie podobajom – jo pacza na cyna, i jak je to juzaj pu moji pynzyji – ciongna leko dwa razy za Pikusiowo linka. Pies spoziyro na swoja pani i….przewolo sie na ziymia, ze sztyryma uapami do wiyrchu. Jakby dostou hercszlagu. A co moja Marylka mu bardzo pszaje, bestosz konczy te przimierzanie. Dowo szatki sprzedowoczce nazot i robi piyrszo pomoc Pikusiowi. Jo biera go na rynce i idymy do auto – i do dom. Pikus mrugo ino jednym okiym ku mie, bo wjy, co trik sie udol.W doma dostowo nawet ekstra koncek wusztu, i niy ma jusz godki, o tych szatkach, kere mialy byc kupione.I wszyjscy my som zadowolone.…Piernika, musza sie wybrac do azylu do psow. Mozno udo mi sie spaczec tysz takigo Pikusia!Pyrsk!

24.05.2018  – Maryjanek.

 


Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!