Adwyntowo opowiastka – abo jak chycic swjyntego Mikouoja.

Written by Gerad on 4 grudnia, 2017

Wczora, tak jusz pod wieczor, kej ech szou ze szychty do dom, podpaduo mi, co we uoknach przeczkola, do kerego chodzom dzieci pracownikow uniwersytetu, swjyci sie jeszcze swiatuo. I choc uokna bouy pozawjyrane, szuo suychac guosno dyskusja.
Piernika – pomyslou ech sie – co sie tam tak niyskoro dzieje. Eli to jake menele sie bawiom graczkami, abo jaki inksze diobuy zrobjyli sie w przeczkolu zabawa.
To ech sie pomyslou, co cza tam rajn wlyjsc i uobejrzec, co sie tam wyrobio. A ze moj nojmodszy bajtel tysz tam chodzi, to sie znom, co kaj je.
Jeszcze ech niy oklupou szczewikow ze sniega, a jusz ku mie ze biora wylazua Swiotkowo, kero je tukej kerowniczkom.
Ah to wy – panie Oczonsek – powitaua mie kerowniczka. A jo jusz myslaua, co to jakijs gruchlik po ciymku wlos do przeczkola!
Niy, niy panie Swiontkowo – to jo! A wlos ech tukej, bo takigo larma po nocy w przeczkolu ech jeszcze niy suyszou – toch chciou ech pokukac, co je lous!
Ach wjycie panie Oczonsek, pora bajtli ze grupy przedkomunijny, zostauo trocha duzy i dyskutujom teroski, jak chycic Mikouoja, co za pora dni bydzie uaziou z gyszynkami. Tosz ech sie pomyslaua, co posiedza sie trocha duzy i posuchom, co te bajtle tam wymyslajom. Jak mocie chync, to mozecie tysz sie przisuchac. Ino niy robcie larma, coby dziecek niy szterowac.
No to ech po cichu wloz do izby skont szuo larmo, i siednou ech sie w koncie, coby sie trocha tych dziecek posuchac:
•    Jo sie mysla – padou mauy Francik – synek ot profesora, co mo take rube brele co tukej cza sprobowac chycic Mikouoja metodom geometrycznom. Cza zmajstrowac okronguo klotka, zataskac jom do lasa i postawic kajsik po boku. Jak sie na drugi dziyn przidzie uobejrzej, co je lous – mogymy tukej miec do czyniynio ze dwoma diametralnymi przypodkami: przypadek pjyrszy pirzyncko trywialny: – Mikouoj bydzie siedziou w klotce. Przipadek drugi – Mikouoj uazi kole klotki. To cza gipko wlyjsc samymu rajn i bes inwersjo scian klotki wciongnoc Mikouoja drin. No a samymu gipko wyskoczyc s klotki, coby bes interferyncyjo niy zjonizowac sie samymu.
•    Mosz recht Francik – odezwou sie na to Erwinek, kerego mamulka robi na uniwersytecie za fizyczka jondrowo. Ale jo by myslou, co mozno lep by boua metoda topologiczno. Bo tukej szuo by Mikouoja topologicznie uwidziec jako Torus. Tyn koncek lasu, kaj se uazi Mikouoj szuo by leko przetransportowac do sztyrodymensjonalny przestrzyni. A z literatury wjym, co niy bouby problym ta przeszczyn tak pofaltowac, coby tego Mikouoja w nij zawrzic. No i tak by my mogli bes problymu przijsc do Mikouojowych gyszynkow.
•    A co byscie pedzieli, jak by tak go chycic metodom Newtona – pedziou cicho Zeflik, kery czytou w koncie jakos rubo ksionczka. Jak kozdy wjy, klotka i Mikouoj prziciongajom sie do siebie skuli grawitacje. Hipotetycznie szuo by zapomniec o tarciu – a w tyn czas Mikouoj leko wleciou by do klotki!
•    No ja – ale jo by tu widziaua lepi coby sie trocha odpaczec od Einsteina – pedziaua Hedwiszka – cera ot profesora Hanusika. Cza przefurgnonc tyn koncek lasa, kaj sie schroniou Mikouaj, ze pryntkosciom swiatua.Bez kontrakcjo relatywistyczno, zrobi sie Mikouoj ciynki jak papior. To cza go ino zrolowac i owinonc szlajfkom abo guminym.
•    Jo mysla, co cza by poleku isc do dom – wtronciou sie na to Hynius Zelezniok. Mozno by cza przemyslec, eli metodom fizyki eksperymentalnyj niy bouo by lepij. Bierymy jedna semipermeable mymbrane, kero przecedzi wszyjstko w lesie ino Mikouoja niy?
Piernika – dali ech niy szczimou. Kaj my to som – we przeczkolu abo na uniwersytecie?
I ech sie zebrou i poszou – po drodze rozmyslajonc o dobrych czasach, jak jo bou klajniak i tysz chodziou do przeczkola – do dom.

Grudziyn 2017

 


Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!