INTERTROJOKOWY TREF KAMRATOW

Written by Gerad on 5 października, 2017

Rzodku wydorzo sie interkamracki tref Ślonzoków i do tego niy we Silesii a na
Kontynyncie Hamyrykańskim. NAsi interkamracio jak sie ino skulajom ku domowinie, to jeszcze niy bylo, coby sie niy trefiol jakiś TROJOK.W zeszłym miesioncu wybrołech sie na wyndrowka za wielko woda, coby łodwiydzić Zwionzek Ślonzokow w Chicago.Już lod downa poznanych redaktorow – przez „Radio Na Slonskij Fali” ftorzy w kożdo sobota a u nos we niydzieliczka nadowajom swoja audycjo. Miołech to szczyńście co mje gościnnie przyjynli i pokozali studio WPNA i piykne Chicago.

Poznołech tam on-line:  -Danka, Halina, Jadzia, Usia, Andrzeja, Janusza, Jozka, Jurka, Krzysia, Piotra i Staszka.   W NY było mi dane tyż poznać Barborka.

Moje serdeczne uznanie dla Związku Ślązaków w Chicago za wspaniałą robotę na rzecz propagowania kultury śląskiej.      -Gerad.

 


Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!