Godnie Świynta.

Written by Gerad Sacherski on Grudzień 25th, 2016

BETLYJKA W ZEGRODZIE

w_zegr

Janioł zawołoł mje: – Janku!
Bajstluj w zegrodzie betlyjka.
Bydzie Dzieciontko na sianku,
Świynci – Zefliczek, Maryjka.

Wyrżnij z zegrody trzi stromy,
Z nich pjykno lauba tu stanie.
Delowka i dach ze słomy,
Fynster i dźwiyrze zrob w ścianie.

Figurki wyrzeźbisz z lipy:
Dwa woły, yjzla, kamela,
Pultoka, sztyry cilipy.
Gowiedzi bydzie za tela.

Bajtli somsiadów zawołosz,
Gyszynkow kupisz trzi miechy.
Zicniecie przi żłobku wkoło.
Wiysz wiela bydzie uciechy.

Zagrosz kolynda Dzieciontku,
Fest tłucz w ta swoja gitara.
Coby w tym waszym zakontku,
Sie niy straciła nom WIARA.

Jan Kaintoch Boże Narodzenie 2016

 


JEZUSEK MAŁY

(Podle melodyje „Dzisiaj w Betlejem”)

1.Jezusek Mały, Jezusek Mały
dzisiej sie narodziōł,
we szopie w sianie, we szopie w sianie,
płacze z zimna, z głodu.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

2.Pastuszki z pola, pastuszki z pola
wartko przileciały,
bo tyż Dzieciōntku, bo tyż Dzieciōntku
pokłōnić sie chciały.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

3.Za nimi lecōm, za nimi lecōm:
wōł, ôsioł, a baran,
bo tyż chcōm przeca, bo tyż chcōm przeca
klynknyć na kolana.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

4.Gwiozdka na niebie, gwiozdka na niebie
drōga pokazuje,
coby trefiyły, coby trefiyły
ze Wschodu Trzi Króle.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

5.Prziwiōźli złoto, prziwiōźli złoto,
kadzidło, a mirra,
bo tyż sie chcieli, bo tyż sie chcieli
pokłōnić na chwila.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

6.My tyż pujdymy, my tyż pujdymy
do Betlyjki możno,
bo śpiywym chcymy, bo śpiywym chcymy
Dzieciōntaczko ôgrzoć.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

7.Pōdź z nami do dōm, pōdź z nami do dōm,
bo tam mosz wygoda,
A wejź ze sobōm, a wejź ze sobōm;
pokōj, przoci, zgoda.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

Fojerman

 


Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!