Mały (Andy) – Wilijne życzynia.

Written by Hanys on Grudzień 23rd, 2010

Wilijne życzynia.


Ze łokazji Świónt Bożego Narodzynio,

życza Wóm wszystkim powodzynio,

we Wilijny wieczór, kedy gasnóm spory

(i kożdy sie ze kożdym godzi)

we tym dniu nóm sie Pan Jezus narodzi.

Winszuja Wóm przi tym feście,

spełniynia tego co nojlepsze.

Życza Wóm, byś Cie te świynta po ślónsku spyndzili,

tak jak to nasze przodki już przed wiekami robili,

byś Cie sie ze cołkóm familjóm przi jednym stole trefili,

coby nasze ślónske zwyczaje nigdy niy zginyli.

Na wilijnym stole żeby Wóm nic niy brakowało,

(a przi nim wolne miejsce do wandrowca łostalo),

na tym stole ślónske potrawy zagościli –

karp, moczka, makówki świónteczny plac zajyli.

Dzielónc sie ółblatym doznali spokoju,

żykajónc razym doczekali świóntecznego nastroju,

żeby dziecióntko prziniósło gyszynki wszystkim Wóm,

pod świóntecznie łobleczónóm chojinkóm.

We blasku świyczek niych melodia kolyndów we świat płynie,

niesie te świónteczne życzynia kożdyj ślónskij rodzinie –

te świynta, żeby wszystkim na zawsze we pamiynci łostały,

tego życzy Wóm

Wasz Laubowy kumpel Mały.

Mały(Andy).

 


Komyntarze wyłonczone.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!