Grudzień, 2018

...now browsing by month

 

Trefjyli my sie po Wjelkym

poniedziałek, 24 grudnia, 2018

No i trefjyli my sie po Wjelkym u farorza w salce parafjalny, coby tyn wazny tymat uobgodac.- Jo mysla – pedziala na som poczontek Hyjdla, kero zawsze musi wciepnonc swoje czi grosze – co muszymy tukej cojsik zrobic.- Fto mo jakejs pomysly, mo sie zguosic – pedziaua.W salce zrobiouo sie jakos cicho. Kozdy paczou do sfojij kufy ze zimnym. W lufcie czulo sie napjyncie – skuli tego intynzywnego myslynio.Francik postawiou sfoja kufa na stol i pedziou:- Po mojymu mogli by my postawic pora sztandow, na kerych szuo by posprzedowac te graczki, kere nasze babki zrobiouy zeszuego roku na tyn wielki kristbaum, No i trefjyli my sie po Wjelkym u farorza w salce parafjalny, coby tyn wazny tymat uobgodac.- Jo mysla – pedziala na som poczontek Hyjdla, kero zawsze musi wciepnonc swoje czi grosze – co muszymy tukej cojsik zrobic.- Fto mo jakejs pomysly, mo sie zguosic – pedziaua.W salce zrobiouo sie jakos cicho. Kozdy paczou do sfojij kufy ze zimnym. W lufcie czulo sie napjyncie – skuli tego intynzywnego myslynio.Francik postawiou sfoja kufa na stol i pedziou:- Po mojymu mogli by my postawic pora sztandow, na kerych szuo by posprzedowac te graczki, kere nasze babki zrobiouy zeszuego roku na tyn wielki kristbaum, kery stou kole kozalnicy. – Uone som jusz tak czy tak leko skurzone, bestusz cza by zrobic nowe – a te ze zeszuego roku posprzedowomy.- Wjysz Francik – ajntlich to ty mosz recht – pedziaua na to Cila. Moja Maryjka jusz mi tysz sie pytaua kedy bydymy z inkszymi dzieckami robjyli nowe graczki na parafjalny kristbaum.- Ale to styknie ino na jedyn sztand – uodezwol sie na to Anton. A my chcymy, coby nasz jarmark na cojs wyglondou – coby my sie nie musieli wstydzic.- Co prowda, to prowda – pedziol na to – dolywajonc sie do swojij kufy trocha zimnego – chop uot Hyjdli – Erwin.- A cobyscie tak pedzieli, jakby my tysz postawjyli jedna budka, w keryj jo bych mog sprzedowac grzone wino !2- Ty a grzone wino – ciepua sie zaroski Hyjdla. To jo bych jusz lepij postawioua sztand z mjodym i daüa go pilnowac jakymus berowi, nisz postawioua Ciebie przy gorku ze grzonym winym !- Cicho, cicho – wtronciou sie na to nasz kapelonek. Tyn pomys nie je zajs taki gupi.- Jak bydzie zimno, to napewno przidzie moc zmorzlokow, coby sie troszycka uod wewnontrz uogrzoc. A ty Hyjdla – jak tak twojymu chopeczkowi njy wierzysz – mozesz stoc przi njym.Naros atmosfera „narady“ zrobioua sie bardzij ciepuo.Pyjter – tyn co mo sklep ze zeltrym i inkszom kokakolom wele kosciola – uozywiol sie bardzo, bo napewno sie pomyslou, co jest to uokazja pozbyc sie poranostu flaszek tonigo wina, kere jusz tak dugo stojom na regale w jego sklepie.- Pyjter – kapelonek ciepnol pytanie – mozno bys skoczou do sklepu, i przinios pora flaszek. To mogli by my zaros troszka pocwiczyc – coby my sie potym nie blamowali ?Nie cza bolo dugo czekac – a Pyjter przitargou, niy ino pora flaszek czerwonego wina, ale i flaszecka rumu i pora tytek z gywyrcami.Christa prziniosua z farorzowy kuchnie kastrolik, i postawioua zaroski na elekrycznym piecyku, kery bez cufal stou w koncie salki.- Jo mysla, co nasze babeczki mogom jusz isc do dom warzic uobiod. My sie tu jusz sami domy rady – zarzondziou – z nadziejom w guosie – Achim.Wszyjstkie chopy csiongli njydzielne szakety, farosz wyciong z kapsy korkyncijer – i zaroski wziynli my sie do roboty.Przijymnie bouo paczec, jak gornek bou pouny, a i pjykne wonianie zaczuo sie roznosic po salce. Erwin pozbjyrol kufy, i za minuta bou jusz z pomytymi nazot.3- Tosz muszymy teroski poprobowac, eli nom sie nasz eksperymynt udou – pedziol farosz, czimajonc w jedny rynce kielnia a w drugij kufa.Zaroski wziyli my sie do smakowanio.Richard dosul jeszcze trocha cukru – bo jak pedziol, grzone wino musi byc richtig suotke.Kapelonek gichnou jeszcze rajn reszta ty drugij flaszki rumu, coby te grzone wino szybcij grzouo – jak pedziou – no i prawie wszyjscy byli mi zgodne, co eksperymynt nom sie udou.Ino, co w kastrolu mozno bouo jusz uobejrzec dno.Bardzo sie tym nasz farorz zmartwiou, ze az sie siod w koncie na ziymi.- ………Moozzno by Pyjter jeszcze prziniooos trocha materjalu do eksperymyntow – bajukou s drugigo konta Erwin.Ale bjydny Pyjter siedziou uoparty uo stou, i wyglondauo na to – co sie chyba kimnou.To my sie zaczli poleku – w rozowych humorach – zbjyrac do dom.Farosz ciepnou ino krotko z konta, co uobgodanie wynikow naszego eksperymyntu bydymy musieli przeuozyc na przyszuo njydziela. I usnou.kery stou kole kozalnicy. – Uone som jusz tak czy tak leko skurzone, bestusz cza by zrobic nowe – a te ze zeszuego roku posprzedowomy.- Wjysz Francik – ajntlich to ty mosz recht – pedziaua na to Cila. Moja Maryjka jusz mi tysz sie pytaua kedy bydymy z inkszymi dzieckami robjyli nowe graczki na parafjalny kristbaum.- Ale to styknie ino na jedyn sztand – uodezwol sie na to Anton. A my chcymy, coby nasz jarmark na cojs wyglondou – coby my sie nie musieli wstydzic.- Co prowda, to prowda – pedziol na to – dolywajonc sie do swojij kufy trocha zimnego – chop uot Hyjdli – Erwin.- A cobyscie tak pedzieli, jakby my tysz postawjyli jedna budka, w keryj jo bych mog sprzedowac grzone wino !2- Ty a grzone wino – ciepua sie zaroski Hyjdla. To jo bych jusz lepij postawioua sztand z mjodym i daüa go pilnowac jakymus berowi, nisz postawioua Ciebie przy gorku ze grzonym winym !- Cicho, cicho – wtronciou sie na to nasz kapelonek. Tyn pomys nie je zajs taki gupi.- Jak bydzie zimno, to napewno przidzie moc zmorzlokow, coby sie troszycka uod wewnontrz uogrzoc. A ty Hyjdla – jak tak twojymu chopeczkowi njy wierzysz – mozesz stoc przi njym.Naros atmosfera „narady“ zrobioua sie bardzij ciepuo.Pyjter – tyn co mo sklep ze zeltrym i inkszom kokakolom wele kosciola – uozywiol sie bardzo, bo napewno sie pomyslou, co jest to uokazja pozbyc sie poranostu flaszek tonigo wina, kere jusz tak dugo stojom na regale w jego sklepie.- Pyjter – kapelonek ciepnol pytanie – mozno bys skoczou do sklepu, i przinios pora flaszek. To mogli by my zaros troszka pocwiczyc – coby my sie potym nie blamowali ?Nie cza bolo dugo czekac – a Pyjter przitargou, niy ino pora flaszek czerwonego wina, ale i flaszecka rumu i pora tytek z gywyrcami.Christa prziniosua z farorzowy kuchnie kastrolik, i postawioua zaroski na elekrycznym piecyku, kery bez cufal stou w koncie salki.- Jo mysla, co nasze babeczki mogom jusz isc do dom warzic uobiod. My sie tu jusz sami domy rady – zarzondziou – z nadziejom w guosie – Achim.Wszyjstkie chopy csiongli njydzielne szakety, farosz wyciong z kapsy korkyncijer – i zaroski wziynli my sie do roboty.Przijymnie bouo paczec, jak gornek bou pouny, a i pjykne wonianie zaczuo sie roznosic po salce. Erwin pozbjyrol kufy, i za minuta bou jusz z pomytymi nazot.3- Tosz muszymy teroski poprobowac, eli nom sie nasz eksperymynt udou – pedziol farosz, czimajonc w jedny rynce kielnia a w drugij kufa.Zaroski wziyli my sie do smakowanio.Richard dosul jeszcze trocha cukru – bo jak pedziol, grzone wino musi byc richtig suotke.Kapelonek gichnou jeszcze rajn reszta ty drugij flaszki rumu, coby te grzone wino szybcij grzouo – jak pedziou – no i prawie wszyjscy byli mi zgodne, co eksperymynt nom sie udou.Ino, co w kastrolu mozno bouo jusz uobejrzec dno.Bardzo sie tym nasz farorz zmartwiou, ze az sie siod w koncie na ziymi.- ………Moozzno by Pyjter jeszcze prziniooos trocha materjalu do eksperymyntow – bajukou s drugigo konta Erwin.Ale bjydny Pyjter siedziou uoparty uo stou, i wyglondauo na to – co sie chyba kimnou.To my sie zaczli poleku – w rozowych humorach – zbjyrac do dom.Farosz ciepnou ino krotko z konta, co uobgodanie wynikow naszego eksperymyntu bydymy musieli przeuozyc na przyszuo njydziela. I usnou.

Wasz Maryjanek.

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!