Kwiecień, 2017

...now browsing by month

 

ALLELUJA !

niedziela, Kwiecień 9th, 2017

wn2017b


 

 

 

 

  

 

Niedziela Palmowo.

Dzisio spełniono godka proroka,
Łod Zachariasza rozdział dziewionty:
Witomy Krola a niy boroka,
Na yjzlu jedzie, gryfne mo lonty.

Że yjzel cudzy, to niy szteruje

Łod gospodorza z Fresk w BetfageBetanii wziynty.
Do Jeruzalym se na nim gzuje,
Pon Jezus, Prorok, Nojświyntszy z Świyntych.

Na puklu yjzla mantle z purpury,
Dyć siedzi na nich Chrystus Zbawiciel.
Ciśnie z Betfage z Oliwnyj Gory
Lud łoswobodzić, se łobejrzycie.

A wszyjscy ciepjom palmy na droga,
Kwiotki sie sypjom jak z nieba manna.
Uciechy tela – chwolymy Boga!
Synu Dawida! Dlo Cia Hosanna!

A mje sie dzisiej marzy, jerona:
Rzykać, przoć, ciyrpieć i niy marudzić.
Być jak tyn yjzel, z brzegu Cedrona:
Nosić Ponboczka do wszyskich ludzi.

Wielkanoc 2017 Jan Kaintoch

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!