Maryjanek

...now browsing by category

 

Idymy na zakupy

piątek, Maj 25th, 2018

Teroski, kej tyn bes Pon Boczka za wolny od roboty dziyn – niydziela – niy je jusz dniym kupowanio tego co cza, abo niy – zycie niykerych zrobiouo sie jakos czorno-bioue.Ale niy do wszyjstkich. Bo dlo mie niy! Czamu – bydzie sie jedyn abo drugi z Wos pytou.No to Wom powjym. W niydziela, kej ech sie myslou obalic jake zimne przi szkacie z komplami, abo po wielkim trefic ich u Antona we szynku – bouo coukiym inaksij. Moja jusz przi kozaniu – sztuchala mie pod lawkom w noga i cicho – coby Walaskowo, kero z chopym siedzieli na mszy kole nos, niy suaszala – godala mi do ucha:…ino sie po mszy mi niy stroc! Bo pojadymy zaroski na zakupy….No ja, to co mi zostalo! Adieu kufo zimnego u Antona! Jo musza do obowionckow mauzynckich – z babom w niydziela isc na zakupy!Bo wjycie, bes couki tydziyn, jak przidymy z roboty, to jak cza co do jodua kupic, to jadymy z cetlikiym, kaj wszystko stoji napisane, do Silezje, i kupujymy, co cza.No ale w niydziela cza sie pooglondac, co bych sie musiaua kupic, jak pojadymy w lato na urlop – jak to zawsze pado moja rostomiuo. …No dyc mozesz sie pojechac na te uoglondanie sama. Prawo jazdy mosz, a jakby co, to sztrasynbankom tysz idzie dojechac – padom. …No ale jak ty idziesz mit, to mi mozesz doradzic, w jakich szatach mi dobrze – pado Moja. ….Na,ja – mysla sie, kej to cie fto w tym domu pytou o rada – a jusz o rada skuli kecek. Bo ani moja, ani cera niy poczebujom doradcow, jak idzie o kupowanie szatow. Nawet, jak jo dostana na gyburtstak binder abo oberhymda, to tysz sie zodyn niy pyto, eli mom ta farba, abo tyn muster – rod.No i tak jadymy po wielkiym do tego „Tympla komercje“ – jak godo (po cichu, coby babeczka niy suyszaua) – Ecik.Jak sie jusz znoduo miejsce, kaj idzie postawic auto, to ech je pu mokry. A potym w ty cisbie we windzie jadymy na pjyrszy sztok – i sie zaczyno. Wuazymy do kozdego sklepu zu babskim obleczyniym. Moja ciepie sie na rygauy i szuko. Tak mi sie niykedy zdo, co niy wjy co szuko.Jo sie stoja na boku i ino czekom, jak co cwiec godziny wyuazi ze kamerlika, kaj sie idzie te szaty przipasowac, i sie pyto: ….. No i jak w tym wyglondom? …. Niy powjym, w niykerych je ij dobrze, a nawet bardzo dobrze. No tosz sie po cichu ty sprzedowaczki, co to couki czas przinosi coros to inksze szaty – ino do zmjyrzynio – jak pado, pytom: …wiela to kosztuje? …..No niy je to tonie – pado sprzedowoczka – ale widac, co Wasza kobjyta mo gust i wjy, co je fajne…. No a jo dali niy wjym, wiela to kosztuje – tosz wyuaza z eki, kaj mie moja odstawioua i frechownie pacza na tyn cetlik kery wisi na szatce…O piernika – wouom ……, chces, coby my od pyndzialku szli do Caritasu, coby dostac sztica? Ah, niy godej, dyc take droge to juzajs niy jest, bo sam widzisz – to je przecynione. A do tego jo jusz i tak niy mom co oblyc, a bys niy chciou, coby na urlopie na mie palcami pokazywali! – pado na to Moja.Po pjytnostym „salonie“ i tym przimierzaniu, mom jusz bonte kouka przed oczami, i siyngom po briftasza, ciby niy musiec isc ta krzizowo droga dalij.O! wejzij tukej – pado mi Moja i pokazuje na szaufynster – jake pjykne taski! No a do tego, majom tukej „Sale“ – to je tonij! Poc wlezymy ino na chwila i pouoglondomy sie je.Jo jusz zaroski cisna sie do eki, kole dzwjyrzy, coby niy lotac po sklepie. Zaroski przichodzi modo dziouszka i sie pyto…w czym mi moze pomoszcz…Niy, pjyknie dziynkuja – padom. …. Mie tukej Moja odstawioua, i jak bydzie fertig, to mie stont zabiere…Poleku mo josz guod, a i moja, jak widza – zjadua by cojsik, coby miec nowe siouy na zakupy. No tosz idymy na jakijs szauot wegetarski, (no bo jo i tak je za ruby), i woda z bombelkami. Potym ino gipko te bojtle ze zakupami leca wciepnonc do auta – i dali oglondomy. Tym razym szczewiki (niy myscie, co chopskie). Moja przimierzo, i jusz sie mie niy pyto, eli MI sie te szczewiki podobajom, ino pinko po mobiloku i uosprawio naszy cerze, jake to pjykne szczewiki sie chce kupic. Tak za jakes pu godziny godom – dej sie jusz pokoj ztym fandzolyniym –bier tyn kastlik ze szczwikami i idymy do kasy.No i tak poleku niydziela sie z nami zegno. Mom szczynscie, co dzisiej leci juzajs M-Jak milosc, to Moja niy chce byc za pozno w doma.A tak z drugi strony, to podziwiom naszego somsiada Francika. Uon idzie na take zakupy niy ino ze Swojom, ale i z jejich Pikusiym. Kejsik ech sie nawet jego spytou, eli to niy je kuopot, z psiokym uazic po tych sklepach. Francik pociong mie ku sobie – tak coby inksi niy suyszeli – i pado: zdrodza Ci jedna tajymnica:Pikus, kery na to niy wyglondo – jest bardzo mondry pies. Udauo mi sie go nauczyc jedna sztuczka.Jak som my we salonie ze damskiymi szatami, abo szczewikami, i moja Marylka pyto sie mie, eli te szaty, co probuje, mi sie podobajom – jo pacza na cyna, i jak je to juzaj pu moji pynzyji – ciongna leko dwa razy za Pikusiowo linka. Pies spoziyro na swoja pani i….przewolo sie na ziymia, ze sztyryma uapami do wiyrchu. Jakby dostou hercszlagu. A co moja Marylka mu bardzo pszaje, bestosz konczy te przimierzanie. Dowo szatki sprzedowoczce nazot i robi piyrszo pomoc Pikusiowi. Jo biera go na rynce i idymy do auto – i do dom. Pikus mrugo ino jednym okiym ku mie, bo wjy, co trik sie udol.W doma dostowo nawet ekstra koncek wusztu, i niy ma jusz godki, o tych szatkach, kere mialy byc kupione.I wszyjscy my som zadowolone.…Piernika, musza sie wybrac do azylu do psow. Mozno udo mi sie spaczec tysz takigo Pikusia!Pyrsk!

24.05.2018  – Maryjanek.

KARNAWAL PO NASZYMU

czwartek, Luty 8th, 2018

U nos wszyjstko pomylone,
Kozdy loto przeblecony.
To za kaspra, to za zmora,
A niykery za Gorola

Karnawal cza pofajrowac,
Uot czwortku aze do srody.
Troszka popic, pobuoznowac
I yntlich sie wytancowac!

W czwortek to rzondziouy baby,
Szlipse chopom urzynauy.
A w szlstydziyn, wszyjstkie prawie
Z chopeckami na zabawie.

W pyndziauek po jedynosty,
ruszo pochod bez ulice.
Z wozow kamele* smigajom,
dzieciska kupa szpasu majom!

Wto we wtorek jusz wyczyzwiol,
Moze dalij poboznowac.
Tyn co kaca sie przygruchou,
Musi teros sie kurowac.

W sroda, zaros po popielcu,
Chopcy z kobioukami lotajom.
Na Bachusa pogrzebowo stypa….
Wuszt i inksze joduo zbjyrajom.

Jak jusz Bachus w ziymi lezy,
Cza sie piwkiym trocha zmocnic.
I pozwonic mu flaszkami
Coby za rok zajs bou z nami!
________________
*) kamele – bombony kere ciepiom ze wozow
poczas karnawauowego cugu.

Maryjanek.

Adwyntowo opowiastka – abo jak chycic swjyntego Mikouoja.

poniedziałek, Grudzień 4th, 2017

Wczora, tak jusz pod wieczor, kej ech szou ze szychty do dom, podpaduo mi, co we uoknach przeczkola, do kerego chodzom dzieci pracownikow uniwersytetu, swjyci sie jeszcze swiatuo. I choc uokna bouy pozawjyrane, szuo suychac guosno dyskusja.
Piernika – pomyslou ech sie – co sie tam tak niyskoro dzieje. Eli to jake menele sie bawiom graczkami, abo jaki inksze diobuy zrobjyli sie w przeczkolu zabawa.
To ech sie pomyslou, co cza tam rajn wlyjsc i uobejrzec, co sie tam wyrobio. A ze moj nojmodszy bajtel tysz tam chodzi, to sie znom, co kaj je.
Jeszcze ech niy oklupou szczewikow ze sniega, a jusz ku mie ze biora wylazua Swiotkowo, kero je tukej kerowniczkom.
Ah to wy – panie Oczonsek – powitaua mie kerowniczka. A jo jusz myslaua, co to jakijs gruchlik po ciymku wlos do przeczkola!
Niy, niy panie Swiontkowo – to jo! A wlos ech tukej, bo takigo larma po nocy w przeczkolu ech jeszcze niy suyszou – toch chciou ech pokukac, co je lous!
Ach wjycie panie Oczonsek, pora bajtli ze grupy przedkomunijny, zostauo trocha duzy i dyskutujom teroski, jak chycic Mikouoja, co za pora dni bydzie uaziou z gyszynkami. Tosz ech sie pomyslaua, co posiedza sie trocha duzy i posuchom, co te bajtle tam wymyslajom. Jak mocie chync, to mozecie tysz sie przisuchac. Ino niy robcie larma, coby dziecek niy szterowac.
No to ech po cichu wloz do izby skont szuo larmo, i siednou ech sie w koncie, coby sie trocha tych dziecek posuchac:
•    Jo sie mysla – padou mauy Francik – synek ot profesora, co mo take rube brele co tukej cza sprobowac chycic Mikouoja metodom geometrycznom. Cza zmajstrowac okronguo klotka, zataskac jom do lasa i postawic kajsik po boku. Jak sie na drugi dziyn przidzie uobejrzej, co je lous – mogymy tukej miec do czyniynio ze dwoma diametralnymi przypodkami: przypadek pjyrszy pirzyncko trywialny: – Mikouoj bydzie siedziou w klotce. Przipadek drugi – Mikouoj uazi kole klotki. To cza gipko wlyjsc samymu rajn i bes inwersjo scian klotki wciongnoc Mikouoja drin. No a samymu gipko wyskoczyc s klotki, coby bes interferyncyjo niy zjonizowac sie samymu.
•    Mosz recht Francik – odezwou sie na to Erwinek, kerego mamulka robi na uniwersytecie za fizyczka jondrowo. Ale jo by myslou, co mozno lep by boua metoda topologiczno. Bo tukej szuo by Mikouoja topologicznie uwidziec jako Torus. Tyn koncek lasu, kaj se uazi Mikouoj szuo by leko przetransportowac do sztyrodymensjonalny przestrzyni. A z literatury wjym, co niy bouby problym ta przeszczyn tak pofaltowac, coby tego Mikouoja w nij zawrzic. No i tak by my mogli bes problymu przijsc do Mikouojowych gyszynkow.
•    A co byscie pedzieli, jak by tak go chycic metodom Newtona – pedziou cicho Zeflik, kery czytou w koncie jakos rubo ksionczka. Jak kozdy wjy, klotka i Mikouoj prziciongajom sie do siebie skuli grawitacje. Hipotetycznie szuo by zapomniec o tarciu – a w tyn czas Mikouoj leko wleciou by do klotki!
•    No ja – ale jo by tu widziaua lepi coby sie trocha odpaczec od Einsteina – pedziaua Hedwiszka – cera ot profesora Hanusika. Cza przefurgnonc tyn koncek lasa, kaj sie schroniou Mikouaj, ze pryntkosciom swiatua.Bez kontrakcjo relatywistyczno, zrobi sie Mikouoj ciynki jak papior. To cza go ino zrolowac i owinonc szlajfkom abo guminym.
•    Jo mysla, co cza by poleku isc do dom – wtronciou sie na to Hynius Zelezniok. Mozno by cza przemyslec, eli metodom fizyki eksperymentalnyj niy bouo by lepij. Bierymy jedna semipermeable mymbrane, kero przecedzi wszyjstko w lesie ino Mikouoja niy?
Piernika – dali ech niy szczimou. Kaj my to som – we przeczkolu abo na uniwersytecie?
I ech sie zebrou i poszou – po drodze rozmyslajonc o dobrych czasach, jak jo bou klajniak i tysz chodziou do przeczkola – do dom.

Grudziyn 2017

Pożegnanie Kamrata „Francika” z Wisły

niedziela, Lipiec 23rd, 2017

                  

Nasz stary, dobry interkamrat ze Ślonskiego Beranio

łodszoł na Wieczne Bacowanie. RiP, Franciszek Drewniok /1947-2017/

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!