Renia

...now browsing by category

Renia – Regina Sobik Jankowice kole Rybnika

 

Renia – Życzenia dlo rechtorow

środa, 20 października, 2010

Życzenia dlo rechtorow


Wto nie zno tej pieśniczki
Jak jo chodzioł do szkoły
uczyli mje rechtory
piwo pić karty grać
i z dziołchami tańcować

To yno tak na bozna
nasze starziki śpiywali
bo przeca Łoni wiedzieli
wiela Wom zawdziynczali

Bo wto jich uczoł czytanio
historyji ło naszej ziymi
jak tu kejś piyrwej było
i czamu się wszystko miyni

Toż teraz Wom się noleży
za te utropy s nami
pukiet gorki jak serce
s wonioncymi kwiotkami

W pukiecie tym życzynia
żebyście zdrowi byli
Ponboczek dycko sprzyjoł
i w szczyńściu sto lot żyli

Renia

Renia – Najpiykniejsze słowo

piątek, 30 lipca, 2010

Najpiykniejsze słowo

Szczęść Boże
To najpiękniejsze słowo
kere bez wieki przetwało
na cołkij ślonski ziymi
tak przeca się witało
Je jak rzykani pieśniczka
kere nom serca łotwiyro
łonczy pamiyńć s Ponboczkiem
i w ciynżki robocie wspiyro
Szczyńść Boże
Te słowo znaczy tak wiela
spamiyntać go kożdy może
we łuszch brzmi tak swojsko
i w utropach pomoże
Szczyńść Boże ludu ślonski
powtorzoł nom s Jasnej Gory
Góral a Wielki Człowiek
papiyż Jan Paweł II

R.SOBIK

Renia – Trzi cery

piątek, 30 lipca, 2010

Trzi cery

Mioł Zeflik trzi cery doma
a utropy do pierona
ledwa łoczy łotworzyły
pyski im sie niy zawrzyły

Bez przerwy łojcu wajały
jako to utropa miały
insze dzioły już wydane
a łone byz przerwy same

Ta nojbardzi wymyślato
chocioż młodo już szczyrbato
zymbocza za chłopa chciała
gebis by zadarmo miała

Średnio ło krawcu marzyła
toż byz przerwy się strojiła
w szranku miejsca brakowało
a ji było yno mało

Najmłodszo taki tik miała
kaj niy siadła to drzymała
dycko nieprzitomno była
a robota jom mynczyła

A że wszystki zgniłe były
nikaj nigdy niy robiły
w chałupie bajzel godom wom
łone trzi a Zefel som

No toż chodzioł zestarany
łeb jak bania niewyspany
chciołby wydać keroś cera
a karlusow niy ma wiela

Bo się chłopy wylynkały
do inszych pouciekały
tam kaj frelki som robotne
gryfne wyzgierne ochotne

R.SOBIK

Renia – Haja na lotnisku

poniedziałek, 31 maja, 2010

Haja na lotnisku

Ale haja na lotnisku
mysz w rugzaku sie schowała,
bez paszportu i bez wizy
do Francyji lecieć miała.

Chciała dzieckom geszynk zrobić
na Dziyń Bajtla fondnoć wczasy,
świat pokozać z wieży Eiffla
a ni miała na to kasy.

Jak to zrobić,co załatwić
bez przerwy sie mysz starała,
i z tego wszystkigo schudła
no bo po nocach ni spała.

Dłogo roztrzonsała sprawa,
wiela wersji rozwożała,
co mo wybrać, czym polecieć,
w końcu sama niy wiedziała.

No i wlazła z familijom
na lotnisku do rugzaka,
ale niy myślała ło tym
jako z tego bydzie draka.

Bo tu ścisło je kontrola,
w sali łodpraw myszka wpadła,
teraz siedzi kajś pod mietłom
wielki gańby sie najadła.

R.SOBIK

Renia-Życzenia łod bajtli

niedziela, 23 maja, 2010

Życzenia łod bajtli

Dlo Mamy namaluja
niebo i gwiozd tysionce,
łogrodek cołki w kwiotkach
i jeszcze do tego słońce.
Miesionczek keryn sie śmieje,
serduszko taaaki duże,
i piyknie je ozdobia
we trzi czerwone róże,
bo yno te kwiotki wiedzom
jak gorko kochom Mama
i życza ji żeby na staroś
nigdy nie była sama,
a moji małe serduszko
niech dlo ni cołki czas bije,
dycki we zdrowiu i szczynściu
ze sto lot i wiyncy nom żyje

Dlo ukochanych Mam we dniu ich świyntai nie yno
łod tych nojmłodszych.

Renia

Renia-Łoczy Matki

niedziela, 23 maja, 2010

Łoczy Matki

Mamulko we Twojich łoczach
łodbijo się promiyń słońca
keryn jak krzidła Janioła
budzi kwiotki na łonkach

Mamulko we Twojich łoczach
widza konszczyczek nieba
ciepły jak Twoji rynce
dobry jak sznita chleba

Mamulko we Twojich łoczach
colutki świat się śmieje
nie straszne mi starania
łod kerych łep siwieje

Mamulko we Twojich łoczch
widziołech pszocio tela
żebyś nim mogła łobdzielić
nie yno mje a dziecek wiela

Mamulko toż Ci dziynkuja
za te pszajonce łoczy
kere mje kludzom bez życi
jak światło gwiozdki w nocy

R.SOBIK

Renia – Wygodny starzik

niedziela, 25 kwietnia, 2010

Wygodny starzik

No nie strzymia forskna śmiychym
coż to sie dzisiaj wyrobio
starzik idzie s tryndym mody
chlywik na garaż przerobio

Łodkupioł se łod kamrata
stary moplik w dobrym stanie
toż go musi wyglancować
żeby sie świycioł mój Panie

Trza mu też go kajś postawić
w siyni miejsca na to nima
w garażu stojom dwa auta
a tu idzie srogo zima

Kedyś starzik mioł kroliczok
teraz pusty yno stoji
toż zrobi se s niego garaż
chocioż  troszyczka sie boji

Bo ci młodzi to chchary
yno siedzom piwsko pijom
łojcom wyciongajom pniondze
i tak bez utropy żyjom

No ale zaryzykuje
moplik przeca nojważniejszy
bydzie garaż ze chlywika
to boł jego pomys piyrszy

Jak się chycioł yno migiym
wyciepoł wszystki klamoty
stare koło bez lingsztangi
kerym jeździoł do roboty

A że teraz na pyndzyji
toż chce zwiedzić trocha świata
moplik wygodom uciechom
na starzika stare lata

R.S.OBIK

Renia – Przeca musisz sie szanować

niedziela, 25 kwietnia, 2010

Przeca musisz sie szanować

Przisztopuj trocha człowieku
niy bydymy się czarować
rob pomału i po leku
przeca musisz sie szanowć

Zdrowi niy te coś szwankuje
szłapy bolom gowa boli
w krziżu strziko w boku kuje
i cośik w pojstrzodku poli

Ledwo zipiesz luftu ni ma
palce krziwe łod roboty
przed łoczmi yno cima
niy mosz czasu na gupoty

A serduszko wartko klupie
bo se zdrowio niy szanujesz
toż sie łopamiyntej strupie
bo nom zaroz wykitujesz

R.SOBIK

Renia – Z wiochy do stolicy

niedziela, 25 kwietnia, 2010

Z wiochy do stolicy

Godo baba do somsiadki
-w końcu żech sie powożyła,
jada dzisiej do stolicy
za dłogo żech na wsi była.

Nojpiyrw pójda do opery
kaj piykne śpiywki śpiywajom,
siedna wygodnie na stołku
bo tam yno taki majom.

Zamowia spani w hotelu,
zjym śniodani w restauracji,
pojada se do marketu
wysiedna w metrze na stacji.

Gorko kawa se wypija
kulturalnie w modnym klubie,
pójda tyż do frizjera
byda robić to co lubia.-

Tydziyń baba wytrzimała
nazot s tobołami wraco,
pado- wszystko taki drogi
żyć sie w mieście niy opłaco.

Tam trza mieć kupa piyniyndzy
i trza płacić za hotele,
tukej na wsi jo je paniom
i sama se łożko ściela.

W mieście kina i opery,
srogi sale koncertowe,
na wsi ptoszki nom śpiywajom
a koncerty som darmowe.

Momy tyż wiela atrakcji,
luft czysty jak płaczki w łoku,
w mieście sztyjc mje wytykali
je żeś z wiochy ty ćućmoku.-

Renia

Renia – Skond dudek mo czubek

niedziela, 25 kwietnia, 2010

Skond dudek mo czubek

Czy wtoś z Was tu roztomili
na pytani to odpowiy,
co to za ptok kerymu czub
stoji jak byrszta na gowie.

Podejrzywom moji bajtle,
że tyn śmiyszny ptok to dudek,
yno nie wiym po co nosi
na gowie tyn fajny czubek.

Skond u dudka taki czubek,
jak sie znod na ptasij gowie,
czy go yno majom dudki
monej wtoś mi tera powiy.

Echo ze wsi klachy niesie,
że dudki czubow ni miały,
że sie czegoś wylynkały
i z tego czuby dostały.

Kiedy indzi staro sroka
na colutki las skrzeczała,
że to starka dudka kiedyś
za chopa fryzjera miała.

I to łon tak dlo reklamy
pióra dudkom w czub postawioł,
a potym takim lakierym
twardym do kudeł  poprawioł.

R.SOBIK

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!