Renia

...now browsing by category

Renia – Regina Sobik Jankowice kole Rybnika

 

Ło łosiołku kieryn chciał być w zocy

niedziela, Styczeń 15th, 2017

Wele Betlejym we starej szopie
miyszkoł s bydełkiym łosiołek mały
i tak jak wszyjscy mioł tyż marzynie
żeby podziwioł go kejś świat cały
Niemrawy taki i niypozorny
chcioł żeby insi go w zocy mieli
– Trza mi sie uczyć furgać a wtedy
wszyjscy już bydom ło mje wiedzieli
A że boł łosłym toż niy poradzioł
furgać jak ptoki na nic starani
pszeca kopytka mo a niy krzidła
i tak do końca świata łostanie
-Terazki musza łostać śpiywokiym
wczas rano puda kaj pastuszkowie
pasajom łowce zaśpiywom s nimi
a śpiywać umia kożdy to powiy
Choć ćwiczoł łosioł calutki ranek
i po wieczerzy aż kajś do ćmoka
bez to śpiywani boznujom s niego
że zamiast talyntu dostowo ptoka
Toż prziszoł nazot do swoji szopy
zmochany rykiym usnoł na sianie
kiedy sie zbudzioł przeciyro gały
bo widzi bajtla i słyszy grani
-Śnik to naprowda czy mi sie zdowo
co to za gowiydź i wiela tego
jakiś geszynki jakiś klynkani
to wszystko skuli bajtla małego
Widza że w zocy wielki go majom
szkoda że dlo mje niy je szkryflano
nie byda gorszym jak sie pokłonia
co lepsze zegna przed nim kolano
Tyn bajtel bydzie kiedyś Paniskiym
coż …zowiść ludzko niy mo granicy
bezmała Herod co rzondzioł państwym
na śmierć małego dziyciontka liczy
A że nie wiedzioł kieryn to bajtel
łobejmie po nim tron we prziszłości
toż kozoł zabić malutki synki
żeby dać upust łoszkliwej złości
A kiedy doszły do szopy wieści
ło rzeźli jaki tyn gizd zgotowoł
przbrany Łojciec bajtla z stajynki
droga ucieczki już prziszykowoł
-Niy byda siedzioł po darymnicy
muszą Wom pomoc Jozefku miły
ładuj na moj grzbiet bajtla s mamulkom,
zaryczoł łosioł ze cołki siły
Uciekać musisz życi ważniejsze
a dłogo droga niy straszno pszeca
mom siły tela że przez te pioski
hań do Egiptu drapko pszeleca
I tak rajzowoł łosioł bez miasta
bez miedze i wsie we dnie i nocy
bo pojon biydok że to co robi
to pomoc kiero dlo inszych w zocy

Serce Łojczyzny

niedziela, Styczeń 15th, 2017

Żyjymy pod tym samym niebym
to sama klara ciepło dowo
ta sama ziymia matkom naszom
s tej samej monki chlyb powstowo

Chocioż rozmańto życio droga
po szkartkach historyje kludzi
to yo jedna nasza swojsko
we łoku ckliwe płaczki budzi

To droga to Łojczyzny serce
co pszociym wielkim dlo nas bije
to snopy zboż kominy grubow
to dom i miejsce w kierych żyja

R.Sobik
09.11.2015r.


 

Renia – Spomniyni s Jasnej Gory

sobota, Listopad 12th, 2011

Spomniyni s Jasnej Gory

Łośmioło się niebo pieśniczkom maryjnom
huknyły łorgany w radosnej podziynce
pszajoncym pojrzyniym otuliła gorko
różańca pociorki we papieski rynce

Kej cudnej pieśniczki ucichnyły tony
uklonk Sługa Boży przed mamulki licym
Tej kerej zawierzoł kerej doł we flega
kero Go łobroni przed Łojcowskim biczym

O Czorno Madonno Jasnogorsko Pani
przitul dzisiaj do sia Syna Polski Ziymi
a non Twojim dzieckom dej łaski nadzieji
żeby my jak Papiyż mogli Ci zawierzyć

R.SOBIK

Renia – Dni sie wypełniły

sobota, Listopad 12th, 2011

Dni sie wypełniły

Na Ciebie kamracie tera prziszoł czas
idziesz do Ponboczka bo Cie potrzebuje,
w zapolonej świyczce płomjyń życio zgos,
yno kurz jak ptok w niebo ulatuje.

Nie rajzuj po ziymi przocieli nie szukej,
że ich łostawiołeś z tym sie pogodzili,
nie wracej sie z drogi do dźwiyrzi nie klupej,
łoni z Twym odyjściym już sie łoswojili.

Pamiynć i rzykani w ich sercach łostanie,
ale nie przywroci życio ulotnego,
do Ciebie człowieku światełkiym sie stanie,
i zakludzi Ciebie do Pana naszego.

Droga Ci łoświytli byś po ciymku nie szoł,
bez staranio trefioł do niebieskich bram,
w duszy wielko radoś i pokój bydziesz mioł,
bo tam Cie przywito som Ponboczek Pan.

Renia

Renia – Spomniyni s Jasnej Gory

piątek, Październik 14th, 2011

Spomniyni s Jasnej Gory

Łośmioło się niebo pieśniczkom maryjnom
huknyły łorgany w radosnej podziynce
pszajoncym pojrzyniym otuliła gorko
różańca pociorki we papieski rynce

Kej cudnej pieśniczki ucichnyły tony
uklonk Sługa Boży przed mamulki licym
Tej kerej zawierzoł kerej doł we flega
kero Go łobroni przed Łojcowskim biczym

O Czorno Madonno Jasnogorsko Pani
przitul dzisiaj do sia Syna Polski Ziymi
a non Twojim dzieckom dej łaski nadzieji
żeby my jak Papiyż mogli Ci zawierzyć

R.SOBIK

Renia – Chlyb

wtorek, Lipiec 19th, 2011

Chlyb

Chlyb takim skarbym na cołkim świecie
Tym co ubóstwo zaglondo w łoczy
kerego choćby suchy krajiczek
jak jakiś maszkiet śni sie po nocy

A jo tak wracom se do dzieciństwa
kaj wonio do teraz tyn konsek chleba
kaj kożdy łokruszek uszanowany
boł takim darym prosto ze nieba

Toż starzi młodzi chlyb trza szanować
i uczyć dziecka łod malynkości
ażeby wom go nigdy nie barakło
bo je symbolym łask i sytości

R.SOBIK

Renia – Łoczy Matki

środa, Maj 25th, 2011

Łoczy Matki

Mamulko we Twojich łoczach
łodbijo sie promiyń słońca
keryn jak krzidła Janioła
budzi kwiotki na łonkach

Mamulko we Twojich łoczach
widza konszczyczek nieba
ciepły jak Twoji rynce
dobry jak sznita chleba

Mamulko we Twojich łoczach
colutki świat sie śmieje
nie straszne mi starania
łod kerych łep siwieje

Mamulko we Twojich łoczch
widziołech pszocio tela
żebyś nim mogła łobdzielić
nie yno mje a dziecek wiela

Toż Ci dziynkuja Mamulko
za te pszajonce łoczy
kere mje kludzom bez życi
jak światło gwiozdki w nocy

Renia

Renia – Zagadka dlo bajtli

poniedziałek, Kwiecień 18th, 2011

Zagadka dlo bajtli

 

Tak już prawie cołki tydziyń,
coś sie za wsiom w lesie dzieje,
lod i śniyg wartko sie topi,
zimny wiater już nie wieje.

Na małej leśnej polanie
ruch jak w Rzymie moji mili,
wrobel kompie sie w kałuży,
jakiś ptoszek w gnioździe kwili.

Mysz wziyna sie za porzondki,
łokna myje i wyciyro,
a ji bajtel mały Myszol
przed norom papiorki zbiyro.

Lis swaczyna se szykuje,
a że dzisiej je niedziela,
to sie śpiycho do kurnika
no bo czasu mo niewiela.

Wszyjscy łokropnie zajynci,
wszyjscy na kogoś czakajom,
coś szykujom coś glancujom,
myjom i śmieci sprzontajom.

Nie zdradza Wom tajymnicy,
a Wy sie domyście sami,
co to za pora dni bydzie,
wto do lata bydzie z nami.

Renia

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!