Organizacyjnie

...now browsing by category

 

Trefjyli my sie po Wjelkym

poniedziałek, 24 grudnia, 2018

No i trefjyli my sie po Wjelkym u farorza w salce parafjalny, coby tyn wazny tymat uobgodac.- Jo mysla – pedziala na som poczontek Hyjdla, kero zawsze musi wciepnonc swoje czi grosze – co muszymy tukej cojsik zrobic.- Fto mo jakejs pomysly, mo sie zguosic – pedziaua.W salce zrobiouo sie jakos cicho. Kozdy paczou do sfojij kufy ze zimnym. W lufcie czulo sie napjyncie – skuli tego intynzywnego myslynio.Francik postawiou sfoja kufa na stol i pedziou:- Po mojymu mogli by my postawic pora sztandow, na kerych szuo by posprzedowac te graczki, kere nasze babki zrobiouy zeszuego roku na tyn wielki kristbaum, No i trefjyli my sie po Wjelkym u farorza w salce parafjalny, coby tyn wazny tymat uobgodac.- Jo mysla – pedziala na som poczontek Hyjdla, kero zawsze musi wciepnonc swoje czi grosze – co muszymy tukej cojsik zrobic.- Fto mo jakejs pomysly, mo sie zguosic – pedziaua.W salce zrobiouo sie jakos cicho. Kozdy paczou do sfojij kufy ze zimnym. W lufcie czulo sie napjyncie – skuli tego intynzywnego myslynio.Francik postawiou sfoja kufa na stol i pedziou:- Po mojymu mogli by my postawic pora sztandow, na kerych szuo by posprzedowac te graczki, kere nasze babki zrobiouy zeszuego roku na tyn wielki kristbaum, kery stou kole kozalnicy. – Uone som jusz tak czy tak leko skurzone, bestusz cza by zrobic nowe – a te ze zeszuego roku posprzedowomy.- Wjysz Francik – ajntlich to ty mosz recht – pedziaua na to Cila. Moja Maryjka jusz mi tysz sie pytaua kedy bydymy z inkszymi dzieckami robjyli nowe graczki na parafjalny kristbaum.- Ale to styknie ino na jedyn sztand – uodezwol sie na to Anton. A my chcymy, coby nasz jarmark na cojs wyglondou – coby my sie nie musieli wstydzic.- Co prowda, to prowda – pedziol na to – dolywajonc sie do swojij kufy trocha zimnego – chop uot Hyjdli – Erwin.- A cobyscie tak pedzieli, jakby my tysz postawjyli jedna budka, w keryj jo bych mog sprzedowac grzone wino !2- Ty a grzone wino – ciepua sie zaroski Hyjdla. To jo bych jusz lepij postawioua sztand z mjodym i daüa go pilnowac jakymus berowi, nisz postawioua Ciebie przy gorku ze grzonym winym !- Cicho, cicho – wtronciou sie na to nasz kapelonek. Tyn pomys nie je zajs taki gupi.- Jak bydzie zimno, to napewno przidzie moc zmorzlokow, coby sie troszycka uod wewnontrz uogrzoc. A ty Hyjdla – jak tak twojymu chopeczkowi njy wierzysz – mozesz stoc przi njym.Naros atmosfera „narady“ zrobioua sie bardzij ciepuo.Pyjter – tyn co mo sklep ze zeltrym i inkszom kokakolom wele kosciola – uozywiol sie bardzo, bo napewno sie pomyslou, co jest to uokazja pozbyc sie poranostu flaszek tonigo wina, kere jusz tak dugo stojom na regale w jego sklepie.- Pyjter – kapelonek ciepnol pytanie – mozno bys skoczou do sklepu, i przinios pora flaszek. To mogli by my zaros troszka pocwiczyc – coby my sie potym nie blamowali ?Nie cza bolo dugo czekac – a Pyjter przitargou, niy ino pora flaszek czerwonego wina, ale i flaszecka rumu i pora tytek z gywyrcami.Christa prziniosua z farorzowy kuchnie kastrolik, i postawioua zaroski na elekrycznym piecyku, kery bez cufal stou w koncie salki.- Jo mysla, co nasze babeczki mogom jusz isc do dom warzic uobiod. My sie tu jusz sami domy rady – zarzondziou – z nadziejom w guosie – Achim.Wszyjstkie chopy csiongli njydzielne szakety, farosz wyciong z kapsy korkyncijer – i zaroski wziynli my sie do roboty.Przijymnie bouo paczec, jak gornek bou pouny, a i pjykne wonianie zaczuo sie roznosic po salce. Erwin pozbjyrol kufy, i za minuta bou jusz z pomytymi nazot.3- Tosz muszymy teroski poprobowac, eli nom sie nasz eksperymynt udou – pedziol farosz, czimajonc w jedny rynce kielnia a w drugij kufa.Zaroski wziyli my sie do smakowanio.Richard dosul jeszcze trocha cukru – bo jak pedziol, grzone wino musi byc richtig suotke.Kapelonek gichnou jeszcze rajn reszta ty drugij flaszki rumu, coby te grzone wino szybcij grzouo – jak pedziou – no i prawie wszyjscy byli mi zgodne, co eksperymynt nom sie udou.Ino, co w kastrolu mozno bouo jusz uobejrzec dno.Bardzo sie tym nasz farorz zmartwiou, ze az sie siod w koncie na ziymi.- ………Moozzno by Pyjter jeszcze prziniooos trocha materjalu do eksperymyntow – bajukou s drugigo konta Erwin.Ale bjydny Pyjter siedziou uoparty uo stou, i wyglondauo na to – co sie chyba kimnou.To my sie zaczli poleku – w rozowych humorach – zbjyrac do dom.Farosz ciepnou ino krotko z konta, co uobgodanie wynikow naszego eksperymyntu bydymy musieli przeuozyc na przyszuo njydziela. I usnou.kery stou kole kozalnicy. – Uone som jusz tak czy tak leko skurzone, bestusz cza by zrobic nowe – a te ze zeszuego roku posprzedowomy.- Wjysz Francik – ajntlich to ty mosz recht – pedziaua na to Cila. Moja Maryjka jusz mi tysz sie pytaua kedy bydymy z inkszymi dzieckami robjyli nowe graczki na parafjalny kristbaum.- Ale to styknie ino na jedyn sztand – uodezwol sie na to Anton. A my chcymy, coby nasz jarmark na cojs wyglondou – coby my sie nie musieli wstydzic.- Co prowda, to prowda – pedziol na to – dolywajonc sie do swojij kufy trocha zimnego – chop uot Hyjdli – Erwin.- A cobyscie tak pedzieli, jakby my tysz postawjyli jedna budka, w keryj jo bych mog sprzedowac grzone wino !2- Ty a grzone wino – ciepua sie zaroski Hyjdla. To jo bych jusz lepij postawioua sztand z mjodym i daüa go pilnowac jakymus berowi, nisz postawioua Ciebie przy gorku ze grzonym winym !- Cicho, cicho – wtronciou sie na to nasz kapelonek. Tyn pomys nie je zajs taki gupi.- Jak bydzie zimno, to napewno przidzie moc zmorzlokow, coby sie troszycka uod wewnontrz uogrzoc. A ty Hyjdla – jak tak twojymu chopeczkowi njy wierzysz – mozesz stoc przi njym.Naros atmosfera „narady“ zrobioua sie bardzij ciepuo.Pyjter – tyn co mo sklep ze zeltrym i inkszom kokakolom wele kosciola – uozywiol sie bardzo, bo napewno sie pomyslou, co jest to uokazja pozbyc sie poranostu flaszek tonigo wina, kere jusz tak dugo stojom na regale w jego sklepie.- Pyjter – kapelonek ciepnol pytanie – mozno bys skoczou do sklepu, i przinios pora flaszek. To mogli by my zaros troszka pocwiczyc – coby my sie potym nie blamowali ?Nie cza bolo dugo czekac – a Pyjter przitargou, niy ino pora flaszek czerwonego wina, ale i flaszecka rumu i pora tytek z gywyrcami.Christa prziniosua z farorzowy kuchnie kastrolik, i postawioua zaroski na elekrycznym piecyku, kery bez cufal stou w koncie salki.- Jo mysla, co nasze babeczki mogom jusz isc do dom warzic uobiod. My sie tu jusz sami domy rady – zarzondziou – z nadziejom w guosie – Achim.Wszyjstkie chopy csiongli njydzielne szakety, farosz wyciong z kapsy korkyncijer – i zaroski wziynli my sie do roboty.Przijymnie bouo paczec, jak gornek bou pouny, a i pjykne wonianie zaczuo sie roznosic po salce. Erwin pozbjyrol kufy, i za minuta bou jusz z pomytymi nazot.3- Tosz muszymy teroski poprobowac, eli nom sie nasz eksperymynt udou – pedziol farosz, czimajonc w jedny rynce kielnia a w drugij kufa.Zaroski wziyli my sie do smakowanio.Richard dosul jeszcze trocha cukru – bo jak pedziol, grzone wino musi byc richtig suotke.Kapelonek gichnou jeszcze rajn reszta ty drugij flaszki rumu, coby te grzone wino szybcij grzouo – jak pedziou – no i prawie wszyjscy byli mi zgodne, co eksperymynt nom sie udou.Ino, co w kastrolu mozno bouo jusz uobejrzec dno.Bardzo sie tym nasz farorz zmartwiou, ze az sie siod w koncie na ziymi.- ………Moozzno by Pyjter jeszcze prziniooos trocha materjalu do eksperymyntow – bajukou s drugigo konta Erwin.Ale bjydny Pyjter siedziou uoparty uo stou, i wyglondauo na to – co sie chyba kimnou.To my sie zaczli poleku – w rozowych humorach – zbjyrac do dom.Farosz ciepnou ino krotko z konta, co uobgodanie wynikow naszego eksperymyntu bydymy musieli przeuozyc na przyszuo njydziela. I usnou.

Wasz Maryjanek.

Fojermana Dykcjonorz

środa, 28 marca, 2018

Nasz Stasiu wzion sie za Dykcjonorz. Tyn to mo gowa, niy łod parady.

KARNAWAL PO NASZYMU

czwartek, 8 lutego, 2018

U nos wszyjstko pomylone,
Kozdy loto przeblecony.
To za kaspra, to za zmora,
A niykery za Gorola

Karnawal cza pofajrowac,
Uot czwortku aze do srody.
Troszka popic, pobuoznowac
I yntlich sie wytancowac!

W czwortek to rzondziouy baby,
Szlipse chopom urzynauy.
A w szlstydziyn, wszyjstkie prawie
Z chopeckami na zabawie.

W pyndziauek po jedynosty,
ruszo pochod bez ulice.
Z wozow kamele* smigajom,
dzieciska kupa szpasu majom!

Wto we wtorek jusz wyczyzwiol,
Moze dalij poboznowac.
Tyn co kaca sie przygruchou,
Musi teros sie kurowac.

W sroda, zaros po popielcu,
Chopcy z kobioukami lotajom.
Na Bachusa pogrzebowo stypa….
Wuszt i inksze joduo zbjyrajom.

Jak jusz Bachus w ziymi lezy,
Cza sie piwkiym trocha zmocnic.
I pozwonic mu flaszkami
Coby za rok zajs bou z nami!
________________
*) kamele – bombony kere ciepiom ze wozow
poczas karnawauowego cugu.

Maryjanek.

Ślonsko Kolyndusia

poniedziałek, 25 grudnia, 2017

Niech Bóg się rodzi nieustannie w naszych sercach!!!

Ślonsko kolyndusia, szumno kolyndeczka,
Utuli Matusia, Boskigo Syneczka.

Kolyndniki ruszom dziś do familoka.
Zimne serca skruszom, pocieszom boroka.

Kolynda wandruje przez siyń do antryja.
Dźwiynkiym nos czaruje Gustlikowo cyja.

Kolynda na smutki, lykarstwym na zima.
Łogrzejom nos nutki krzipkow łod Achima.

Kolynda w brzuch kilo, łodpyndzo łostudy.
Kolybiom familok Jorgusiowe dudy.

Rudik w bymbyn rombie, solo śpiywo Ana,
Paulek gro na trombie: uwielbiajom Pana!

Ślonsko kolyndeczka, szumno kolyndusia.
Kolybie Mateczka słodkigo Synusia.

Jan Kaintoch
Boże Narodzenie 2017

Adwyntowo opowiastka – abo jak chycic swjyntego Mikouoja.

poniedziałek, 4 grudnia, 2017

Wczora, tak jusz pod wieczor, kej ech szou ze szychty do dom, podpaduo mi, co we uoknach przeczkola, do kerego chodzom dzieci pracownikow uniwersytetu, swjyci sie jeszcze swiatuo. I choc uokna bouy pozawjyrane, szuo suychac guosno dyskusja.
Piernika – pomyslou ech sie – co sie tam tak niyskoro dzieje. Eli to jake menele sie bawiom graczkami, abo jaki inksze diobuy zrobjyli sie w przeczkolu zabawa.
To ech sie pomyslou, co cza tam rajn wlyjsc i uobejrzec, co sie tam wyrobio. A ze moj nojmodszy bajtel tysz tam chodzi, to sie znom, co kaj je.
Jeszcze ech niy oklupou szczewikow ze sniega, a jusz ku mie ze biora wylazua Swiotkowo, kero je tukej kerowniczkom.
Ah to wy – panie Oczonsek – powitaua mie kerowniczka. A jo jusz myslaua, co to jakijs gruchlik po ciymku wlos do przeczkola!
Niy, niy panie Swiontkowo – to jo! A wlos ech tukej, bo takigo larma po nocy w przeczkolu ech jeszcze niy suyszou – toch chciou ech pokukac, co je lous!
Ach wjycie panie Oczonsek, pora bajtli ze grupy przedkomunijny, zostauo trocha duzy i dyskutujom teroski, jak chycic Mikouoja, co za pora dni bydzie uaziou z gyszynkami. Tosz ech sie pomyslaua, co posiedza sie trocha duzy i posuchom, co te bajtle tam wymyslajom. Jak mocie chync, to mozecie tysz sie przisuchac. Ino niy robcie larma, coby dziecek niy szterowac.
No to ech po cichu wloz do izby skont szuo larmo, i siednou ech sie w koncie, coby sie trocha tych dziecek posuchac:
•    Jo sie mysla – padou mauy Francik – synek ot profesora, co mo take rube brele co tukej cza sprobowac chycic Mikouoja metodom geometrycznom. Cza zmajstrowac okronguo klotka, zataskac jom do lasa i postawic kajsik po boku. Jak sie na drugi dziyn przidzie uobejrzej, co je lous – mogymy tukej miec do czyniynio ze dwoma diametralnymi przypodkami: przypadek pjyrszy pirzyncko trywialny: – Mikouoj bydzie siedziou w klotce. Przipadek drugi – Mikouoj uazi kole klotki. To cza gipko wlyjsc samymu rajn i bes inwersjo scian klotki wciongnoc Mikouoja drin. No a samymu gipko wyskoczyc s klotki, coby bes interferyncyjo niy zjonizowac sie samymu.
•    Mosz recht Francik – odezwou sie na to Erwinek, kerego mamulka robi na uniwersytecie za fizyczka jondrowo. Ale jo by myslou, co mozno lep by boua metoda topologiczno. Bo tukej szuo by Mikouoja topologicznie uwidziec jako Torus. Tyn koncek lasu, kaj se uazi Mikouoj szuo by leko przetransportowac do sztyrodymensjonalny przestrzyni. A z literatury wjym, co niy bouby problym ta przeszczyn tak pofaltowac, coby tego Mikouoja w nij zawrzic. No i tak by my mogli bes problymu przijsc do Mikouojowych gyszynkow.
•    A co byscie pedzieli, jak by tak go chycic metodom Newtona – pedziou cicho Zeflik, kery czytou w koncie jakos rubo ksionczka. Jak kozdy wjy, klotka i Mikouoj prziciongajom sie do siebie skuli grawitacje. Hipotetycznie szuo by zapomniec o tarciu – a w tyn czas Mikouoj leko wleciou by do klotki!
•    No ja – ale jo by tu widziaua lepi coby sie trocha odpaczec od Einsteina – pedziaua Hedwiszka – cera ot profesora Hanusika. Cza przefurgnonc tyn koncek lasa, kaj sie schroniou Mikouaj, ze pryntkosciom swiatua.Bez kontrakcjo relatywistyczno, zrobi sie Mikouoj ciynki jak papior. To cza go ino zrolowac i owinonc szlajfkom abo guminym.
•    Jo mysla, co cza by poleku isc do dom – wtronciou sie na to Hynius Zelezniok. Mozno by cza przemyslec, eli metodom fizyki eksperymentalnyj niy bouo by lepij. Bierymy jedna semipermeable mymbrane, kero przecedzi wszyjstko w lesie ino Mikouoja niy?
Piernika – dali ech niy szczimou. Kaj my to som – we przeczkolu abo na uniwersytecie?
I ech sie zebrou i poszou – po drodze rozmyslajonc o dobrych czasach, jak jo bou klajniak i tysz chodziou do przeczkola – do dom.

Grudziyn 2017

Zabrze – Finał Konkursu – Ślązak Roku 2017

niedziela, 26 listopada, 2017

Na Finale w Zobrzu byli nasi interkamraci z Lauby Slonskiej: – Mirelka, Renia, Zenek, Leszek i Gerad. – Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu ,,Po naszymu czyli po śląsku”:

• Ślązaczką Roku 2017 została Teresa Urbańczyk z Jankowic. Drugie miejsce zajęła Ewa Grzesik z Raciborza, trzecie miejsce – Jadwiga Szymik z Ćwiklic,
• Młodzieżową Ślązaczką Roku została Katarzyna Langer z Kadłuba.
• Wyróżnienie Honorowego Ślązaka 2017 przyznano Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Tradycyjne spotkanie przy szatni #3

Pożegnanie Kamrata „Francika” z Wisły

niedziela, 23 lipca, 2017

                  

Nasz stary, dobry interkamrat ze Ślonskiego Beranio

łodszoł na Wieczne Bacowanie. RiP, Franciszek Drewniok /1947-2017/

Muzyja Ślonskie

poniedziałek, 18 lipca, 2016

Muzeum Śląskie

Muzeum Górnośląskie

Muzeum Pożarnictwa

Muzeum – Tyskie Browary Książęce

Muzeum Mysłowic

Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Hutnictwa Cynku –Walcownia

Muzeum Organów Śląskich

Hoymgruba i lekcje regionalizmu

piątek, 11 marca, 2016

Dzisiej w Niewiadomiu spotkało sie pora ludzi (rechtorów, Laubiorzy i inkszych), kierym leży na sercu, żeby szkolorze uczyły sie o swojim regionie na lekcjach we szkole. Był też nasz Fojerman, był Peritus no i był zapowiodany dr Czesak z UJ, kiery mioł tam wyklad. Radzi my som, że od września klasy IV w rybnickich szkołach podstawowych bydom miały jedna lekcja na tydziyń (z tzw. godzin prezydynckich) przeznaczono na nauka o Ślonsku.
A niżyj fotka ze spotkamio na Hoymie. Laubiorz Fojerman to tyn piyrszy z lewej, jakby kto nie pamiyntoł 🙂

misz12802839_551996081640803_5955702259022255798_n12821402_551994601640951_2885531571681447962_n

Fojerman i spotkania z pisarzym

czwartek, 10 marca, 2016

W piontek 11 marca w Rybniku na Hoymgrubie jest konferyncyjo dlo rechtorów na tymat edukacji regionalnej, kierej bydom sie uczyć dziecka od września. Dr Artur Czesak wygłosi tam wykład, a Fojerman bydzie mioł też swoja ksionżka. Drugo okazjo bydzie 16 marca we Świyrklanach, kaj bydzie „Dziyń Ślonskij Godki”. Fojerman  bydzie tam ze swoją ksionżką. A tak już rychtig Fojermanowy autorski  wieczór mo być we kwiytniu w Rybniku, na Placu Wolności w lokalu „Geszynk”, kaj w ramach Ślonskigo Koncika Literackigo Stanisław Neblik mo czytać swoji wiersze i podpisować ksionżka. Ni może nas tam nie być!

Jak już bydymy wiedzieć dokładno data i godzina, to domy znać!

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!