Organizacyjnie

...now browsing by category

 

ALLELUJA !

niedziela, Kwiecień 9th, 2017

wn2017b


 

 

 

 

  

 

Niedziela Palmowo.

Dzisio spełniono godka proroka,
Łod Zachariasza rozdział dziewionty:
Witomy Krola a niy boroka,
Na yjzlu jedzie, gryfne mo lonty.

Że yjzel cudzy, to niy szteruje

Łod gospodorza z Fresk w BetfageBetanii wziynty.
Do Jeruzalym se na nim gzuje,
Pon Jezus, Prorok, Nojświyntszy z Świyntych.

Na puklu yjzla mantle z purpury,
Dyć siedzi na nich Chrystus Zbawiciel.
Ciśnie z Betfage z Oliwnyj Gory
Lud łoswobodzić, se łobejrzycie.

A wszyjscy ciepjom palmy na droga,
Kwiotki sie sypjom jak z nieba manna.
Uciechy tela – chwolymy Boga!
Synu Dawida! Dlo Cia Hosanna!

A mje sie dzisiej marzy, jerona:
Rzykać, przoć, ciyrpieć i niy marudzić.
Być jak tyn yjzel, z brzegu Cedrona:
Nosić Ponboczka do wszyskich ludzi.

Wielkanoc 2017 Jan Kaintoch

Karnawal u Braci w Bajerach

piątek, Luty 24th, 2017

U nos wszyjstko pomylone,
Kozdy loto przeblecony.
To za kaspra, to za zmora,
A niykery za Gorola

Karnawal cza pofajrowac,
Uot czwortku aze do srody.
Troszka popic, pobuoznowac
I yntlich sie wytancowac!

W czwortek to rzondziouy baby,
Szlipse chopom urzynauy.
A w szlstydziyn, wszyjstkie prawie
Z chopeckami na zabawie.

W pyndziauek po jedynosty,
ruszo pochod bez ulice.
Z wozow kamele* smigajom,
dzieciska kupa szpasu majom!

Wto we wtorek jusz wyczyzwiol,
Moze dalij poboznowac.
Tyn co kaca sie przygruchou,
Musi teros sie kurowac.

W sroda, zaros po popielcu,
Chopcy z kobioukom lotajom.
Na Bachusa pogrzebowo stypa….
Wuszt i inksze joduo zbjyrajom.

Jak jusz Bachus w ziymi lezy,
Cza sie piwkiym trocha zmocnic.
I pozwonic mu flaszkami
Coby za rok zajs bou z nami!
________________
*) kamele – bombony kere ciepiom ze wozow
poczas karnawauowego cugu.

Pyrsk i Hellau!
Wasz Marjanek

Godnie Świynta.

niedziela, Grudzień 25th, 2016

BETLYJKA W ZEGRODZIE

w_zegr

Janioł zawołoł mje: – Janku!
Bajstluj w zegrodzie betlyjka.
Bydzie Dzieciontko na sianku,
Świynci – Zefliczek, Maryjka.

Wyrżnij z zegrody trzi stromy,
Z nich pjykno lauba tu stanie.
Delowka i dach ze słomy,
Fynster i dźwiyrze zrob w ścianie.

Figurki wyrzeźbisz z lipy:
Dwa woły, yjzla, kamela,
Pultoka, sztyry cilipy.
Gowiedzi bydzie za tela.

Bajtli somsiadów zawołosz,
Gyszynkow kupisz trzi miechy.
Zicniecie przi żłobku wkoło.
Wiysz wiela bydzie uciechy.

Zagrosz kolynda Dzieciontku,
Fest tłucz w ta swoja gitara.
Coby w tym waszym zakontku,
Sie niy straciła nom WIARA.

Jan Kaintoch Boże Narodzenie 2016

 


JEZUSEK MAŁY

(Podle melodyje „Dzisiaj w Betlejem”)

1.Jezusek Mały, Jezusek Mały
dzisiej sie narodziōł,
we szopie w sianie, we szopie w sianie,
płacze z zimna, z głodu.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

2.Pastuszki z pola, pastuszki z pola
wartko przileciały,
bo tyż Dzieciōntku, bo tyż Dzieciōntku
pokłōnić sie chciały.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

3.Za nimi lecōm, za nimi lecōm:
wōł, ôsioł, a baran,
bo tyż chcōm przeca, bo tyż chcōm przeca
klynknyć na kolana.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

4.Gwiozdka na niebie, gwiozdka na niebie
drōga pokazuje,
coby trefiyły, coby trefiyły
ze Wschodu Trzi Króle.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

5.Prziwiōźli złoto, prziwiōźli złoto,
kadzidło, a mirra,
bo tyż sie chcieli, bo tyż sie chcieli
pokłōnić na chwila.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

6.My tyż pujdymy, my tyż pujdymy
do Betlyjki możno,
bo śpiywym chcymy, bo śpiywym chcymy
Dzieciōntaczko ôgrzoć.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

7.Pōdź z nami do dōm, pōdź z nami do dōm,
bo tam mosz wygoda,
A wejź ze sobōm, a wejź ze sobōm;
pokōj, przoci, zgoda.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

Fojerman

Muzyja Ślonskie

poniedziałek, Lipiec 18th, 2016

Muzeum Śląskie

Muzeum Górnośląskie

Muzeum Pożarnictwa

Muzeum – Tyskie Browary Książęce

Muzeum Mysłowic

Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Hutnictwa Cynku –Walcownia

 

Hoymgruba i lekcje regionalizmu

piątek, Marzec 11th, 2016

Dzisiej w Niewiadomiu spotkało sie pora ludzi (rechtorów, Laubiorzy i inkszych), kierym leży na sercu, żeby szkolorze uczyły sie o swojim regionie na lekcjach we szkole. Był też nasz Fojerman, był Peritus no i był zapowiodany dr Czesak z UJ, kiery mioł tam wyklad. Radzi my som, że od września klasy IV w rybnickich szkołach podstawowych bydom miały jedna lekcja na tydziyń (z tzw. godzin prezydynckich) przeznaczono na nauka o Ślonsku.
A niżyj fotka ze spotkamio na Hoymie. Laubiorz Fojerman to tyn piyrszy z lewej, jakby kto nie pamiyntoł 🙂

misz12802839_551996081640803_5955702259022255798_n12821402_551994601640951_2885531571681447962_n

Fojerman i spotkania z pisarzym

czwartek, Marzec 10th, 2016

W piontek 11 marca w Rybniku na Hoymgrubie jest konferyncyjo dlo rechtorów na tymat edukacji regionalnej, kierej bydom sie uczyć dziecka od września. Dr Artur Czesak wygłosi tam wykład, a Fojerman bydzie mioł też swoja ksionżka. Drugo okazjo bydzie 16 marca we Świyrklanach, kaj bydzie „Dziyń Ślonskij Godki”. Fojerman  bydzie tam ze swoją ksionżką. A tak już rychtig Fojermanowy autorski  wieczór mo być we kwiytniu w Rybniku, na Placu Wolności w lokalu „Geszynk”, kaj w ramach Ślonskigo Koncika Literackigo Stanisław Neblik mo czytać swoji wiersze i podpisować ksionżka. Ni może nas tam nie być!

Jak już bydymy wiedzieć dokładno data i godzina, to domy znać!

Do rymu po naszymu abo ślōnski miszmasz

środa, Marzec 9th, 2016

Wszyscy sie sam na Laubie radujymy, że ukozała się w druku  jeszcze jedna ksionżka  napisano po naszymu, czyli w naszej ślonskij godce.  A napisoł  i wydoł jom  nie kto inkszy ino nasz laubowy kamrat Stanisław „Fojerman” Neblik. Gratulujymy!

„Ô czym sam stoji w tej ksionżce? Jak poczytosz, to sie dowiysz. Ô wszyskim, a ô niczym, toż licza na to, że kożdy znojdzie sam coś do sia. Niy trza jom czytać „ôd deski do deski”, styknie poszkartować, trocha sie porozglondać, a poszukać. Tak krotko pedzieć: je sam zebrane we wierszach piynćdziesiont lot mojigo życio (jak tyn czas wartko leci). Pisane to było wiyncyj jak dziesiynć lot, toż możesz uznać, czych sie czego bez te lata nauczoł?”.

Słowo wstympne do ksionżki  napisoł dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagielońskigo, kiery szpecjalizuje sie w polskij godce i od łebka rajcuje go badani roztomajtych dialektów godki  ślonskij i podhalańskij.

Wiym, że kożdy z Was chciołby mieć „Ślonski miszmasz” w doma 🙂 Chocioż ksionżka idzie dostać prawie wszyndzie,  najlepij i najtanij bydzie, jak napiszecie do samego autora na e-maila: stawlik@wp.pl

Eli sie komuś straciył adres zajty z „Giskanom Fojermana”, niech sam kliknie. Tam znejdzie wszystko o autorze i może też do niego naszkryflać do niego  e-milka. Na pewno odpisze 🙂

okladka_miszmasz

„Po naszymu, czyli po śląsku”

piątek, Grudzień 4th, 2015

Jak kożdy rok, trefili my się z nikierymi „Laubiorzami” w Domu Tańca i Muzyki w Zabrzu na konkursie „Po naszymu czyli po śląsku”. Z piynciu nojlepszych jurory wybiyrały latoś strzybnego Ślonzoka, bo to był już 25-ty konkurs! Na binie łozprowioł dlo nos nasz kamrat z Rybnika „Utopek” czyli Bogdan Dzierżawa i Ewelinka Kuśka z Jastrzymbio. Fest im winszujymy!

Udało sie nom w przerwie zrobić fotka z zocnymi Ślonzokami 🙂

 

grupa

Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!