Fojermana Dykcjonorz

Dodoł Gerad, Marzec 28th, 2018

Nasz Stasiu wzion sie za Dykcjonorz. Tyn to mo gowa, niy łod parady.

 

Wielgi Tydziyń

Dodoł Gerad, Marzec 28th, 2018

Momy sie juz kole Wielgij Nocy. Som my już po rajzie PonJezuska na łoślicy do Jerozolymu – przy wiwatowaniu i wyściołanyj ceście – kwieciym i palmami.
– No ale łoboczymy za pora dni jako to bydzię.


„…Czyńcie to samo co Jo Wom robiołech. Przojcie wrogom fescij niż sia ”

Wesołego Alleluja ! Pon Jezus, jest z nami na wieki wiekow !

Czyrstwego zdowio i szczynścio we familiach i kamractwie – co Dej Ponboczku – amyn.

 

 

 

KARNAWAL PO NASZYMU

Dodoł Gerad, Luty 8th, 2018

U nos wszyjstko pomylone,
Kozdy loto przeblecony.
To za kaspra, to za zmora,
A niykery za Gorola

Karnawal cza pofajrowac,
Uot czwortku aze do srody.
Troszka popic, pobuoznowac
I yntlich sie wytancowac!

W czwortek to rzondziouy baby,
Szlipse chopom urzynauy.
A w szlstydziyn, wszyjstkie prawie
Z chopeckami na zabawie.

W pyndziauek po jedynosty,
ruszo pochod bez ulice.
Z wozow kamele* smigajom,
dzieciska kupa szpasu majom!

Wto we wtorek jusz wyczyzwiol,
Moze dalij poboznowac.
Tyn co kaca sie przygruchou,
Musi teros sie kurowac.

W sroda, zaros po popielcu,
Chopcy z kobioukami lotajom.
Na Bachusa pogrzebowo stypa….
Wuszt i inksze joduo zbjyrajom.

Jak jusz Bachus w ziymi lezy,
Cza sie piwkiym trocha zmocnic.
I pozwonic mu flaszkami
Coby za rok zajs bou z nami!
________________
*) kamele – bombony kere ciepiom ze wozow
poczas karnawauowego cugu.

Maryjanek.

 

Ślonsko Kolyndusia

Dodoł Gerad, Grudzień 25th, 2017

Niech Bóg się rodzi nieustannie w naszych sercach!!!

Ślonsko kolyndusia, szumno kolyndeczka,
Utuli Matusia, Boskigo Syneczka.

Kolyndniki ruszom dziś do familoka.
Zimne serca skruszom, pocieszom boroka.

Kolynda wandruje przez siyń do antryja.
Dźwiynkiym nos czaruje Gustlikowo cyja.

Kolynda na smutki, lykarstwym na zima.
Łogrzejom nos nutki krzipkow łod Achima.

Kolynda w brzuch kilo, łodpyndzo łostudy.
Kolybiom familok Jorgusiowe dudy.

Rudik w bymbyn rombie, solo śpiywo Ana,
Paulek gro na trombie: uwielbiajom Pana!

Ślonsko kolyndeczka, szumno kolyndusia.
Kolybie Mateczka słodkigo Synusia.

Jan Kaintoch
Boże Narodzenie 2017

 

Adwyntowo opowiastka – abo jak chycic swjyntego Mikouoja.

Dodoł Gerad, Grudzień 4th, 2017

Wczora, tak jusz pod wieczor, kej ech szou ze szychty do dom, podpaduo mi, co we uoknach przeczkola, do kerego chodzom dzieci pracownikow uniwersytetu, swjyci sie jeszcze swiatuo. I choc uokna bouy pozawjyrane, szuo suychac guosno dyskusja.
Piernika – pomyslou ech sie – co sie tam tak niyskoro dzieje. Eli to jake menele sie bawiom graczkami, abo jaki inksze diobuy zrobjyli sie w przeczkolu zabawa.
To ech sie pomyslou, co cza tam rajn wlyjsc i uobejrzec, co sie tam wyrobio. A ze moj nojmodszy bajtel tysz tam chodzi, to sie znom, co kaj je.
Jeszcze ech niy oklupou szczewikow ze sniega, a jusz ku mie ze biora wylazua Swiotkowo, kero je tukej kerowniczkom.
Ah to wy – panie Oczonsek – powitaua mie kerowniczka. A jo jusz myslaua, co to jakijs gruchlik po ciymku wlos do przeczkola!
Niy, niy panie Swiontkowo – to jo! A wlos ech tukej, bo takigo larma po nocy w przeczkolu ech jeszcze niy suyszou – toch chciou ech pokukac, co je lous!
Ach wjycie panie Oczonsek, pora bajtli ze grupy przedkomunijny, zostauo trocha duzy i dyskutujom teroski, jak chycic Mikouoja, co za pora dni bydzie uaziou z gyszynkami. Tosz ech sie pomyslaua, co posiedza sie trocha duzy i posuchom, co te bajtle tam wymyslajom. Jak mocie chync, to mozecie tysz sie przisuchac. Ino niy robcie larma, coby dziecek niy szterowac.
No to ech po cichu wloz do izby skont szuo larmo, i siednou ech sie w koncie, coby sie trocha tych dziecek posuchac:
•    Jo sie mysla – padou mauy Francik – synek ot profesora, co mo take rube brele co tukej cza sprobowac chycic Mikouoja metodom geometrycznom. Cza zmajstrowac okronguo klotka, zataskac jom do lasa i postawic kajsik po boku. Jak sie na drugi dziyn przidzie uobejrzej, co je lous – mogymy tukej miec do czyniynio ze dwoma diametralnymi przypodkami: przypadek pjyrszy pirzyncko trywialny: – Mikouoj bydzie siedziou w klotce. Przipadek drugi – Mikouoj uazi kole klotki. To cza gipko wlyjsc samymu rajn i bes inwersjo scian klotki wciongnoc Mikouoja drin. No a samymu gipko wyskoczyc s klotki, coby bes interferyncyjo niy zjonizowac sie samymu.
•    Mosz recht Francik – odezwou sie na to Erwinek, kerego mamulka robi na uniwersytecie za fizyczka jondrowo. Ale jo by myslou, co mozno lep by boua metoda topologiczno. Bo tukej szuo by Mikouoja topologicznie uwidziec jako Torus. Tyn koncek lasu, kaj se uazi Mikouoj szuo by leko przetransportowac do sztyrodymensjonalny przestrzyni. A z literatury wjym, co niy bouby problym ta przeszczyn tak pofaltowac, coby tego Mikouoja w nij zawrzic. No i tak by my mogli bes problymu przijsc do Mikouojowych gyszynkow.
•    A co byscie pedzieli, jak by tak go chycic metodom Newtona – pedziou cicho Zeflik, kery czytou w koncie jakos rubo ksionczka. Jak kozdy wjy, klotka i Mikouoj prziciongajom sie do siebie skuli grawitacje. Hipotetycznie szuo by zapomniec o tarciu – a w tyn czas Mikouoj leko wleciou by do klotki!
•    No ja – ale jo by tu widziaua lepi coby sie trocha odpaczec od Einsteina – pedziaua Hedwiszka – cera ot profesora Hanusika. Cza przefurgnonc tyn koncek lasa, kaj sie schroniou Mikouaj, ze pryntkosciom swiatua.Bez kontrakcjo relatywistyczno, zrobi sie Mikouoj ciynki jak papior. To cza go ino zrolowac i owinonc szlajfkom abo guminym.
•    Jo mysla, co cza by poleku isc do dom – wtronciou sie na to Hynius Zelezniok. Mozno by cza przemyslec, eli metodom fizyki eksperymentalnyj niy bouo by lepij. Bierymy jedna semipermeable mymbrane, kero przecedzi wszyjstko w lesie ino Mikouoja niy?
Piernika – dali ech niy szczimou. Kaj my to som – we przeczkolu abo na uniwersytecie?
I ech sie zebrou i poszou – po drodze rozmyslajonc o dobrych czasach, jak jo bou klajniak i tysz chodziou do przeczkola – do dom.

Grudziyn 2017

 

Zabrze – Finał Konkursu – Ślązak Roku 2017

Dodoł Gerad, Listopad 26th, 2017

Na Finale w Zobrzu byli nasi interkamraci z Lauby Slonskiej: – Mirelka, Renia, Zenek, Leszek i Gerad. – Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu ,,Po naszymu czyli po śląsku”:

• Ślązaczką Roku 2017 została Teresa Urbańczyk z Jankowic. Drugie miejsce zajęła Ewa Grzesik z Raciborza, trzecie miejsce – Jadwiga Szymik z Ćwiklic,
• Młodzieżową Ślązaczką Roku została Katarzyna Langer z Kadłuba.
• Wyróżnienie Honorowego Ślązaka 2017 przyznano Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Tradycyjne spotkanie przy szatni #3

 

INTERTROJOKOWY TREF KAMRATOW

Dodoł Gerad, Październik 5th, 2017

Rzodku wydorzo sie interkamracki tref Ślonzoków i do tego niy we Silesii a na
Kontynyncie Hamyrykańskim. NAsi interkamracio jak sie ino skulajom ku domowinie, to jeszcze niy bylo, coby sie niy trefiol jakiś TROJOK.W zeszłym miesioncu wybrołech sie na wyndrowka za wielko woda, coby łodwiydzić Zwionzek Ślonzokow w Chicago.Już lod downa poznanych redaktorow – przez „Radio Na Slonskij Fali” ftorzy w kożdo sobota a u nos we niydzieliczka nadowajom swoja audycjo. Miołech to szczyńście co mje gościnnie przyjynli i pokozali studio WPNA i piykne Chicago.

Poznołech tam on-line:  -Danka, Halina, Jadzia, Usia, Andrzeja, Janusza, Jozka, Jurka, Krzysia, Piotra i Staszka.   W NY było mi dane tyż poznać Barborka.

Moje serdeczne uznanie dla Związku Ślązaków w Chicago za wspaniałą robotę na rzecz propagowania kultury śląskiej.      -Gerad.

 

Pożegnanie Kamrata „Francika” z Wisły

Dodoł Gerad, Lipiec 23rd, 2017

                  

Nasz stary, dobry interkamrat ze Ślonskiego Beranio

łodszoł na Wieczne Bacowanie. RiP, Franciszek Drewniok /1947-2017/

 
Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!