ALLELUJA !

Dodoł Gerad Sacherski, Kwiecień 9th, 2017

wn2017b


 

 

 

 

  

 

Niedziela Palmowo.

Dzisio spełniono godka proroka,
Łod Zachariasza rozdział dziewionty:
Witomy Krola a niy boroka,
Na yjzlu jedzie, gryfne mo lonty.

Że yjzel cudzy, to niy szteruje

Łod gospodorza z Fresk w BetfageBetanii wziynty.
Do Jeruzalym se na nim gzuje,
Pon Jezus, Prorok, Nojświyntszy z Świyntych.

Na puklu yjzla mantle z purpury,
Dyć siedzi na nich Chrystus Zbawiciel.
Ciśnie z Betfage z Oliwnyj Gory
Lud łoswobodzić, se łobejrzycie.

A wszyjscy ciepjom palmy na droga,
Kwiotki sie sypjom jak z nieba manna.
Uciechy tela – chwolymy Boga!
Synu Dawida! Dlo Cia Hosanna!

A mje sie dzisiej marzy, jerona:
Rzykać, przoć, ciyrpieć i niy marudzić.
Być jak tyn yjzel, z brzegu Cedrona:
Nosić Ponboczka do wszyskich ludzi.

Wielkanoc 2017 Jan Kaintoch

 

Karnawal u Braci w Bajerach

Dodoł Gerad Sacherski, Luty 24th, 2017

U nos wszyjstko pomylone,
Kozdy loto przeblecony.
To za kaspra, to za zmora,
A niykery za Gorola

Karnawal cza pofajrowac,
Uot czwortku aze do srody.
Troszka popic, pobuoznowac
I yntlich sie wytancowac!

W czwortek to rzondziouy baby,
Szlipse chopom urzynauy.
A w szlstydziyn, wszyjstkie prawie
Z chopeckami na zabawie.

W pyndziauek po jedynosty,
ruszo pochod bez ulice.
Z wozow kamele* smigajom,
dzieciska kupa szpasu majom!

Wto we wtorek jusz wyczyzwiol,
Moze dalij poboznowac.
Tyn co kaca sie przygruchou,
Musi teros sie kurowac.

W sroda, zaros po popielcu,
Chopcy z kobioukom lotajom.
Na Bachusa pogrzebowo stypa….
Wuszt i inksze joduo zbjyrajom.

Jak jusz Bachus w ziymi lezy,
Cza sie piwkiym trocha zmocnic.
I pozwonic mu flaszkami
Coby za rok zajs bou z nami!
________________
*) kamele – bombony kere ciepiom ze wozow
poczas karnawauowego cugu.

Pyrsk i Hellau!
Wasz Marjanek

 

Ło łosiołku kieryn chciał być w zocy

Dodoł Gerad Sacherski, Styczeń 15th, 2017

Wele Betlejym we starej szopie
miyszkoł s bydełkiym łosiołek mały
i tak jak wszyjscy mioł tyż marzynie
żeby podziwioł go kejś świat cały
Niemrawy taki i niypozorny
chcioł żeby insi go w zocy mieli
– Trza mi sie uczyć furgać a wtedy
wszyjscy już bydom ło mje wiedzieli
A że boł łosłym toż niy poradzioł
furgać jak ptoki na nic starani
pszeca kopytka mo a niy krzidła
i tak do końca świata łostanie
-Terazki musza łostać śpiywokiym
wczas rano puda kaj pastuszkowie
pasajom łowce zaśpiywom s nimi
a śpiywać umia kożdy to powiy
Choć ćwiczoł łosioł calutki ranek
i po wieczerzy aż kajś do ćmoka
bez to śpiywani boznujom s niego
że zamiast talyntu dostowo ptoka
Toż prziszoł nazot do swoji szopy
zmochany rykiym usnoł na sianie
kiedy sie zbudzioł przeciyro gały
bo widzi bajtla i słyszy grani
-Śnik to naprowda czy mi sie zdowo
co to za gowiydź i wiela tego
jakiś geszynki jakiś klynkani
to wszystko skuli bajtla małego
Widza że w zocy wielki go majom
szkoda że dlo mje niy je szkryflano
nie byda gorszym jak sie pokłonia
co lepsze zegna przed nim kolano
Tyn bajtel bydzie kiedyś Paniskiym
coż …zowiść ludzko niy mo granicy
bezmała Herod co rzondzioł państwym
na śmierć małego dziyciontka liczy
A że nie wiedzioł kieryn to bajtel
łobejmie po nim tron we prziszłości
toż kozoł zabić malutki synki
żeby dać upust łoszkliwej złości
A kiedy doszły do szopy wieści
ło rzeźli jaki tyn gizd zgotowoł
przbrany Łojciec bajtla z stajynki
droga ucieczki już prziszykowoł
-Niy byda siedzioł po darymnicy
muszą Wom pomoc Jozefku miły
ładuj na moj grzbiet bajtla s mamulkom,
zaryczoł łosioł ze cołki siły
Uciekać musisz życi ważniejsze
a dłogo droga niy straszno pszeca
mom siły tela że przez te pioski
hań do Egiptu drapko pszeleca
I tak rajzowoł łosioł bez miasta
bez miedze i wsie we dnie i nocy
bo pojon biydok że to co robi
to pomoc kiero dlo inszych w zocy

 

Serce Łojczyzny

Dodoł Gerad Sacherski, Styczeń 15th, 2017

Żyjymy pod tym samym niebym
to sama klara ciepło dowo
ta sama ziymia matkom naszom
s tej samej monki chlyb powstowo

Chocioż rozmańto życio droga
po szkartkach historyje kludzi
to yo jedna nasza swojsko
we łoku ckliwe płaczki budzi

To droga to Łojczyzny serce
co pszociym wielkim dlo nas bije
to snopy zboż kominy grubow
to dom i miejsce w kierych żyja

R.Sobik
09.11.2015r.


 

 

Godnie Świynta.

Dodoł Gerad Sacherski, Grudzień 25th, 2016

BETLYJKA W ZEGRODZIE

w_zegr

Janioł zawołoł mje: – Janku!
Bajstluj w zegrodzie betlyjka.
Bydzie Dzieciontko na sianku,
Świynci – Zefliczek, Maryjka.

Wyrżnij z zegrody trzi stromy,
Z nich pjykno lauba tu stanie.
Delowka i dach ze słomy,
Fynster i dźwiyrze zrob w ścianie.

Figurki wyrzeźbisz z lipy:
Dwa woły, yjzla, kamela,
Pultoka, sztyry cilipy.
Gowiedzi bydzie za tela.

Bajtli somsiadów zawołosz,
Gyszynkow kupisz trzi miechy.
Zicniecie przi żłobku wkoło.
Wiysz wiela bydzie uciechy.

Zagrosz kolynda Dzieciontku,
Fest tłucz w ta swoja gitara.
Coby w tym waszym zakontku,
Sie niy straciła nom WIARA.

Jan Kaintoch Boże Narodzenie 2016

 


JEZUSEK MAŁY

(Podle melodyje „Dzisiaj w Betlejem”)

1.Jezusek Mały, Jezusek Mały
dzisiej sie narodziōł,
we szopie w sianie, we szopie w sianie,
płacze z zimna, z głodu.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

2.Pastuszki z pola, pastuszki z pola
wartko przileciały,
bo tyż Dzieciōntku, bo tyż Dzieciōntku
pokłōnić sie chciały.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

3.Za nimi lecōm, za nimi lecōm:
wōł, ôsioł, a baran,
bo tyż chcōm przeca, bo tyż chcōm przeca
klynknyć na kolana.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

4.Gwiozdka na niebie, gwiozdka na niebie
drōga pokazuje,
coby trefiyły, coby trefiyły
ze Wschodu Trzi Króle.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

5.Prziwiōźli złoto, prziwiōźli złoto,
kadzidło, a mirra,
bo tyż sie chcieli, bo tyż sie chcieli
pokłōnić na chwila.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

6.My tyż pujdymy, my tyż pujdymy
do Betlyjki możno,
bo śpiywym chcymy, bo śpiywym chcymy
Dzieciōntaczko ôgrzoć.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

7.Pōdź z nami do dōm, pōdź z nami do dōm,
bo tam mosz wygoda,
A wejź ze sobōm, a wejź ze sobōm;
pokōj, przoci, zgoda.

Mamulka Maryj,
a Zefek Stary
sianka pod głōwka
kładōm do żłōbka,
przikrywajōm deczkōm,
a nad kolybeczkōm
nynej, nynej mu śpiywajōm. (2 x)

Fojerman

 

Ślonzoki majom blisko do Prahy.

Dodoł Gerad Sacherski, Wrzesień 2nd, 2016

– Majom blisko do Prahy

prag12      prag30      prag34

i niy cza sie starać za fest bo łonczy nos wiela – nawet historia i „zimne”

 

Muzyja Ślonskie

Dodoł Gerad Sacherski, Lipiec 18th, 2016

Muzeum Śląskie

Muzeum Górnośląskie

Muzeum Pożarnictwa

Muzeum – Tyskie Browary Książęce

Muzeum Mysłowic

Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Hutnictwa Cynku –Walcownia

 

 

Hoymgruba i lekcje regionalizmu

Dodoł baba, Marzec 11th, 2016

Dzisiej w Niewiadomiu spotkało sie pora ludzi (rechtorów, Laubiorzy i inkszych), kierym leży na sercu, żeby szkolorze uczyły sie o swojim regionie na lekcjach we szkole. Był też nasz Fojerman, był Peritus no i był zapowiodany dr Czesak z UJ, kiery mioł tam wyklad. Radzi my som, że od września klasy IV w rybnickich szkołach podstawowych bydom miały jedna lekcja na tydziyń (z tzw. godzin prezydynckich) przeznaczono na nauka o Ślonsku.
A niżyj fotka ze spotkamio na Hoymie. Laubiorz Fojerman to tyn piyrszy z lewej, jakby kto nie pamiyntoł 🙂

misz12802839_551996081640803_5955702259022255798_n12821402_551994601640951_2885531571681447962_n

 
Wszystkie elementy graficzne, zdjyncia i teksty som chronione prawym autorskim należoncym do ich autorow!!!